Znak Politechniki Warszawskiej

Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych na Juwenaliach

W dniach 19-20 maja 2017 podczas Juwenaliów Politechniki Warszawskiej na stadionie Syrenki udostępniona zostanie specjalna strefa dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W załączeniu wyciąg z zapisów regulaminu Juwenaliów dotyczących strefy. Zapraszamy osoby zainteresowane do bezpiecznego uczestnictwa w zabawie.

W strefie za płytą stadionu i na backstage znajdują się toalety dla niepełnosprawnych ustawione w ciągu toalet.

 

REGULAMIN IMPREZY
"Juwenalia Politechniki Warszawskiej 2017”

9. Dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zostanie wydzielona specjalna strefa. Każdej osobie niepełnosprawnej w strefie może towarzyszyć tylko jeden opiekun. W jednym dniu Imprezy prawo wstępu do strefy przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepełnosprawności w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację lub kartę parkingową oraz dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).