Znak Politechniki Warszawskiej

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami – „Za niezależnym życiem”

Tegoroczne hasło kongresu brzmi „Za niezależnym życiem”, fot. pixabay

25 października 2017 roku w Warszawie spotkają się osoby niepełnosprawne, by wspólnie świętować piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ i rozmawiać o zmianach w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wszystko to w ramach III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Udział w kongresie jest bezpłatny.

Od 2015 roku niepełnosprawni spotykają się podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je im Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku. Mimo to, osoby niepełnosprawne wciąż nie są traktowane w społeczeństwie na równych warunkach. Dlatego tegoroczne hasło kongresu brzmi „Za niezależnym życiem”.

Głównym celem III Kongresu jest wypracowanie wytycznych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Przez co rozumie się priorytety strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz założenia dla ustaw wdrażających nowy system wsparcia.

W ten sposób niepełnosprawni nawiążą do bieżących prac Rządu związanych między innymi ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju i programem „Za życiem”.

Wzorem lat ubiegłych Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne w regionach, tzw. Konwenty Regionalne. Odbędą się one w kilkunastu miastach w całej Polsce (aktualna lista znajduje się na stronie konwencji).

Na stronie konwencja.org znajduje się formularz zgłoszeniowy dla uczestników III Kongresu. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zapisów. Zgłoszenia można przesłać za pośrednictwem formularza.
Udział w Kongresie jest bezpłatny.