Znak Politechniki Warszawskiej

Koła Naukowe i Organizacje Studenckie

Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu  najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są innowatorami.

W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

 

Koła Naukowe i Organizacje Studenckie w PW*:

NAZWA WYDZIAŁ  
Studenckie Koło Naukowe "PROGRES" Wydział Administracji i Nauk Społecznych www, fb
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami Wydział Administracji i Nauk Społecznych www, fb
Europejskie Koło Studentów Administracji Wydział Administracji i Nauk Społecznych fb
„SKN ProAnimalia” Wydział Administracji i Nauk Społecznych fb
Koło Naukowe Wzornictwa Przemysłowego Wydział Architektury  
Koło Naukowe Architektury Informacyjnej Wydział Architektury fb
Koło Naukowe Architektury Rodzimej Wydział Architektury www, fb
Koło Naukowe Rysunku Wydział Architektury fb
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, Oddział Międzyuczelniany Wydział Chemiczny www, fb
Chemiczne Koło Naukowe "FLOGISTON" Wydział Chemiczny www, fb
Koło Naukowe Biotechnologów "HERBION" Wydział Chemiczny/Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej www ,fb
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego KNBI Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Układów Cyfrowych "DEMAIN" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  
Koło Naukowe Systemów Scalonych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  
Klub Studencki AMPLITRON Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb 
Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  
Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Mikrosystemów "ONYKS" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb 
Koło Naukowe Robotyki "BIONIK" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb 
Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb 
Koło Naukowe "Muged" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe "Networking" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  
Studenckie Koło Naukowe "eSens" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb 
Koło Naukowe Lokalizacji Radiowej "LORAD" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www
KN Modelowania Elektromagnetycznego Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych fb
Obrazowe Koło Naukowe „RGB” Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych                                                      www ,fb
Koło Naukowe Optoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www,fb
Koło Naukowe "FOKA" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  
Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "BIOMEDYCZNI" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  
Koło Naukowe Autonet Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  
"Koło Naukowe Biometrii" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych                                           fb
Koło Naukowe Rynku Analiz i Prognoz w IT "RAPIT" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Zaawansowanych Systemów Elektronicznych "ELHEP" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych  
Koło Naukowe "FAZA" Wydział Elektryczny www, fb
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Studenckie Koło Naukowe NR 231 Przy Wydziale Elektrycznym Wydział Elektryczny  
Koło Naukowe Biometrii i Komunikacji Człowiek-Komputer "AKSON" Wydział Elektryczny www
Koło Naukowe Robotów Mobilnych RAR Wydział Elektryczny www, fb
Koło Naukowe "Adek" Wydział Elektryczny www, fb  
Koło Naukowe WUThrust Wydział Elektryczny  
Koło naukowe "JUPITER" Wydział Elektryczny www
"Koło Naukowe Automatyki Elektroenergetycznej "mhO" Wydział Elektryczny  
Koło Naukowe Trakcji i Torów Wydział Elektryczny fb
KN Elektra Wydział Elektryczny fb
Koło Naukowe "Automat" Wydział Elektryczny www, fb
Koło Naukowe Systemy Inteligentnych Budynków Wydział Elektryczny fb
Koło Naukowe "BŁYSK" Wydział Elektryczny   
Studenckie Koło Naukowe CAMAC Wydział Fizyki www, fb
Koło Naukowe Fizyków Wydział Fizyki www, fb
Koło Naukowe Muzyka i Akustyka Wydział Fizyki www, fb
Koło Naukowe Optyki i Fotoniki Wydział Fizyki fb
Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS" Wydział Fizyki www, fb 
Koło Filmowo-Fotograficzne "FOCUS" Wydział Geodezji i Kartografii www, fb 
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Wydział Geodezji i Kartografii www, fb
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii Wydział Geodezji i Kartografii fb
Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska fb
Koło Naukowe Inżynierii Wodnej Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska www, fb
Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska www , fb
Koło Naukowe Ochrony Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska www, fb
Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  
Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska fb
Studenckie Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów "NAVITAS" Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska www
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej www, fb
Koło „Młodych Inżynierów Budownictwa” Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Klub Turystyki Wszelakiej "DREPTAK" Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania Wydział Inżynierii Lądowej www
Koło Naukowe Mostowców Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej (KNIK) Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe Konstrukcji Metalowych Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe ŻELBETNIK Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe Teorii Konstrukcji Wydział Inżynierii Lądowej www
Koło Naukowe Smart City Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe BIMgo Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Koło Naukowe Modelowania Numerycznego Wydział Inżynierii Lądowej www, fb
Komitet Lokalny IAESTE Studentów Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Materiałowej www, fb
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANS Wydział Inżynierii Materiałowej fb
Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "POLIMER" Wydział Inżynierii Produkcji  
Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej (KNAP) Wydział Inżynierii Produkcji www, fb
Studenckie Koło Naukowe "KONSTRUKTOR" Wydział Inżynierii Produkcji fb
Koło Naukowe Technologie i Materiały "TiM" Wydział Inżynierii Produkcji  
Spawalnicze Koło Naukowe "Joint" Wydział Inżynierii Produkcji fb
Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM Wydział Inżynierii Produkcji  
Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Wydział Inżynierii Produkcji fb
Koło Naukowe "CMYK" Wydział Inżynierii Produkcji fb
Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem "ORGANIZATOR" Wydział Inżynierii Produkcji/Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych fb
Koło Artystyczne "TeMat" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych  
Koło Naukowe Informatyków Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych  
Kombinatoryczno-Algebraiczne Koło Naukowe "KOALA" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Zarządzania Projektami "PMArt" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych www, fb
Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych  
Koło Naukowe Data Science Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych  
Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych  
Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych  
Studenckie Koło Naukowe Robotyki Podwodnej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej (SKNEN) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb
Jachtowe Studenckie Koło Naukowe Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Koło Naukowe Lotników Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb
Koło Naukowe Energetyków Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb
Koło Naukowe Chłodników Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb 
Studenckie Koło Komputerowych Technik Projektowania (SKKTP SPLAJN) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Akademicki Związek Sportowy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb 
Koło Naukowe Napędów MELprop Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb
Koło Naukowe Systemów Sterowania Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Koło Silników Wysokosprawnych "Stirling" Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa fb
Koło Naukowe Chłodników Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Koło Aerodynamiki Pojazdów Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Koło Naukowe Robotyków Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb
Studenckie Koło Astronautyczne Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www, fb 
Koło Naukowe Druku 3D Wydział Mechaniczny i Lotnictwa  
Koło Naukowe Nanotechnologii "nano" Wydział Mechatroniki  
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC" Wydział Mechatroniki www, fb
Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii Wydział Mechatroniki  
Koło Naukowe Sensory Mechatroniczne "SENS" Wydział Mechatroniki fb
Koło Naukowe "Multimedia" Wydział Mechatroniki  
Koło Projektowania Ultradźwiękowej Aparatury Medycznej Bio-Son Wydział Mechatroniki  
Koło Naukowe Humanoid Wydział Mechatroniki  
Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej Wydział Mechatroniki fb
Koło Naukowe Cyborg++ Wydział Mechatroniki  
Koło Naukowe Biocybernetyka i Inżyneria Biomedyczna Wydział Mechatroniki  
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Wydział Mechatroniki www, fb
Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji Wydział Mechatroniki fb
Koło Naukowe "HYBRYDA" Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych fb
Koło Naukowe Pojazdów Zabytkowych "Klasyk" Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych  
Koło Naukowe Mechaników Pojazdów Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych  
Koło Naukowe Sportów Samochodowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych fb
Koła Naukowe "Bekker Team" Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych  
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego SKNTL Wydział Transportu www, fb 
Studenckie Koło Logistyki Stosowanej Wydział Transportu www, fb
Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym "Balisa" Wydział Transportu  
Studenckie Koło Naukowe Telekomunikacji w Transporcie Wydział Transportu  
Koło Naukowe Diagnostyki i Modyfikacji Pojazdów Samochodowych "Lambda" Wydział Transportu  
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego PW Wydział Transportu  
Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu www, fb
Studenckie Koło Naukowe Technik Cax w Modelowaniu Systemów Człowiek-Środki Transportu-Otoczenie (SKNTCAx) Wydział Transportu  
Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych KNEST Wydział Transportu www
Studenckie Koło Naukowe "MANAGER" Wydział Zarządzania  
Koło Naukowe Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Q&S Management Wydział Zarządzania www, fb
Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business Wydział Zarządzania  
Koło Naukowe ERGONOMIA Wydział Zarządzania  
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku Filia w Płocku  
Koło artystyczne "Filip" Filia w Płocku  
Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Filia w Płocku  
Koło Naukowe "FILIP" Filia w Płocku  
Koło Naukowe "SONDA" Filia w Płocku  
Koło Informatyki Stosowanej "Enigma" Filia w Płocku, Wydział  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  
Koło Naukowe Budownictwa Filia w Płocku, Wydział Budownictw, Mechaniki i Petrochemii  
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  
Koło Naukowe Fotografii i Filmu Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  
Płockie Naukowe Koło Chemików Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii www, fb
Koło Naukowe Mechaników "ROTOR" Filia w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  
Studenckie Koło Naukowe "SONDA" Filia w Płocku, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych  
Koło Naukowe Studenckie Forum Filia w Płocku, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych  
Międzywydziałowe Koło Naukowe "Warsaw University of Technology Racing Team (WUT Racing)" Międzywydziałowe www, fb
Międzynarodowe Koło Zarządzania i Inżynierii Produkcji „Minerwa” PW  
Organizacja Studencka "Enactus Politechnika Warszawska" PW www, fb
Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich przy PW PW  
Koło Miłośników Muzyki Rozrywkowej przy PW PW  
Erasmus Student Network Politechnika Warszawska ESN PW (IESN) PW www, fb
Uczelniana Organizacja Studencka d.school Warsaw PW  

*stan na październik 2017