Znak Politechniki Warszawskiej

Koła Naukowe

Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu  najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są innowatorami.

W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

 

Koła Naukowe w PW*:

   
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, Oddział Międzyuczelniany Wydział Chemiczny
Chemiczne Koło Naukowe "FLOGISTON" Wydział Chemiczny
Studenckie Koło Naukowe CAMAC Wydział Fizyki
Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Informatyki Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Filmowo-Fotograficzne "FOCUS" Wydział Geodezji i Kartografii
Studenckie Koło Trakcji Elektrycznej Wydział Elektryczny
Studenckie Koło Naukowe "SONDA" Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Koło Naukowe "FAZA" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku Płock
Koło Naukowe Inżynierii Wodnej Wydział Inżynierii Środowiska
Studenckie Koło Naukowe "PROGRES" Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Klub Turystyki Wszelakiej "DREPTAK" Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Mechaników "ROTOR" Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Koło Naukowe Biotechnologów "HERBION" Wydział Chemiczny/Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego SKNTL Wydział Transportu
Jachtowe Studenckie Koło Naukowe Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska
Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu
Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Fotograficzne "STUDIO" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe Fotografii i Filmu Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Koło Naukowe Teleinformatyka Wydział Mechatroniki
Komitet Lokalny IAESTE Studentów Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Materiałowej
Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji Wydział Inżynierii Środowiska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Studenckie Koło Naukowe NR 231 Przy Wydziale Elektrycznym Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Fizyków Wydział Fizyki
Koło Naukowe Informatyków-Elektryków Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Mostowców Wydział Inżynierii Lądowej
Klub "AMPLITRON" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Mechaników Pojazdów Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Płockie Naukowe Koło Chemików Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Studenckie Koło Logistyki Stosowanej Wydział Transportu
Koło Naukowe Rysunku Wydział Architektury
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Lotników Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Koło Astronautyczne Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe ERGONOMIA Wydział Zarządzania
Klub Kibica AZS  
Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji Wydział Inżynierii Środowiska
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich przy PW  
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej (SKNEN) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów "NAVITAS" Wydział Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Energetyków Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej (KNIK) Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Budownictwa "KONSTRUKTOR" Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANS Wydział Inżynierii Materiałowej
Koło Naukowe Chłodników Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Mikrosystemów "ONYKS" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Koło Naukowe Robotyków Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Wydział Mechatroniki
Studenckie Koło Komputerowych Technik Projektowania (SKKTP SPLAJN) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "POLIMER" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Nanotechnologii "nano" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "BIOMEDYCZNI" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Architektury Rodzimej Wydział Architektury
Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerowych Systemów Analizy Konstrukcji KSAK - dawniej KN Konstrukcji Metalowych Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Cyborg++ Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Optoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Robotyki "BIONIK" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Miłośników Muzyki Rozrywkowej przy PW  
Studenckie Koło Naukowe SIB - Systemy Inteligentnego Budynku Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej (KNAP) Wydział Inżynierii Produkcji
Erasmus Student Network Politechnika Warszawska ESN PW (IESN)  
Koło Naukowe Układów Cyfrowych "DEMAIN" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe IMPULS Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Studenckie Koło Naukowe Technik Cax w Modelowaniu Systemów Człowiek-Środki Transportu-Otoczenie (SKNTCAx) Wydział Transportu
Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Drgań OMEGA Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Koło Naukowe "MANAGER" Wydział Zarządzania
Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Muzyka i Akustyka Wydział Fizyki
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych Wydział Transportu
Koło Naukowe Cybernetyki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Wydział Geodezji i Kartografii
Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym "Balisa" Wydział Transportu
Kombinatoryczno-Algebraiczne Koło Naukowe "KOALA" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego PW Wydział Transportu
Studenckie Koło Naukowe "KONSTRUKTOR" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Technologie i Materiały "TiM" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Koło Naukowe Zarządzania Projektami "PM Art" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe "BŁYSK" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Autonet Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Napędów MELprop Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Otwartego Oprogramowania Wydział Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe "FOKA" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Sportów Samochodowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Koło Naukowe "Automat" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Otwartych Technik Informacyjnych i Komputerowych Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Biometrii i Komunikacji Człowiek-Komputer "AKSON" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Sensory Mechatroniczne "SENS" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe "Muged" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Zaawansowanych Systemów Elektronicznych "ELHEP" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe przy Zakładzie Inżynierii Spajania "Joint" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe "Multimedia" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe "CMYK" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe "Networking" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Modelowania Numerycznego Wydział Inżynierii Lądowej
Koło artystyczne "Filip" Płock
Koło Naukowe Wzornictwa Przemysłowego Wydział Architektury
Koło Projektowania Ultradźwiękowej Aparatury Medycznej Bio-Son Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego KNBI Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Q&S Management Wydział Zarządzania
Uczelniana Organizacja Studencka d.school Warsaw  
Koło Naukowe reArchitektury Wydział Architektury
Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe ŻELBETNIK Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Robotów Mobilnych RAR Elektryczny
Koło Naukowe Teorii Konstrukcji Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe *OPEN Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Koło Naukowe "Adek" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki 'A' Wydział Architektury
Studenckie Koło Naukowe Telekomunikacji w Transporcie Wydział Transportu
Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Płock
Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Wydział Inżynierii Produkcji
Studenckie Koło Naukowe "eSens" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Studenckie Koło Naukowe Varsaviana Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Międzywydziałowe Koło Naukowe "Warsaw University of Technology Racing Team (WUT Racing)" międzywydziałowe
Koło Naukowe Eksploracji Danych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,                                                  
Koło Naukowe Technik Informatycznych Wydział Elektryczny
"Koło Naukowe Biometrii" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,                                                     
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii Wydział Geodezji i Kartografii
Europejskie Koło Studentów Administracji Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Koło Naukowe Optyki i Fotoniki Wydział Fizyki
Koła Naukowe "Bekker Team" Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Koło Naukowe Diagnostyki i Modyfikacji Pojazdów Samochodowych "Lambda" Wydział Transportu
Koło Naukowe Data Science Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business Wydział Zarządzania
"SKN ABiR" Studenckie Koło Naukowe Akademia Biznesu i Rozwoju Wydział Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem "ORGANIZATOR" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Systemów Sterowania Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe "Effector" Wydział Mechatroniki
Koło naukowe "JUPITER" Wydział Elektryczny
"Koło Naukowe Automatyki Elektroenergetycznej "mhO" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Systemów Scalonych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Trakcji i Torów Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS" Wydział Fizyki
Koła Naukowe Aplikacji Mobilnych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Humanoid Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Studenckie Forum Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Koło Naukowe "Mikron" Wydział Mechatroniki
Koło Silników Wysokosprawnych "Stirling" Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

*stan na październik 2015