Znak Politechniki Warszawskiej

Koła Naukowe

Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu  najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są innowatorami.

W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

 

Koła Naukowe w PW*:

NAZWA WYDZIAŁ
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku Filia w Płocku
Koło artystyczne "Filip" Filia w Płocku
Studenckie Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Filia w Płocku
Koło Naukowe "FILIP" Filia w Płocku
Koło Naukowe "SONDA" Filia w Płocku
Koło Informatyki Stosowanej "Enigma" Filia w Płocku , Wydział  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Studenckie Koło Naukowe "SONDA" Filia w Płocku, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Koło Naukowe Studenckie Forum Filia w Płocku, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Międzywydziałowe Koło Naukowe "Warsaw University of Technology Racing Team (WUT Racing)" Międzywydziałowe
Klub Kibica AZS PW
Klub Narodowy przy PW PW
Organizacja Studentów Międzynarodowych (ISA) PW
Międzynarodowe Koło Zarządzania i Inżynierii Produkcji „Minerwa” PW
Organizacja Studencka "Enactus Politechnika Warszawska" PW
Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich przy PW  PW
Koło Miłośników Muzyki Rozrywkowej przy PW  PW
Erasmus Student Network Politechnika Warszawska ESN PW (IESN)  PW
Uczelniana Organizacja Studencka d.school Warsaw  PW
Studenckie Koło Naukowe "PROGRES" Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Studenckie Koło Naukowe Varsaviana Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Europejskie Koło Studentów Administracji Wydział Administracji i Nauk Społecznych
„SKN ProAnimalia” Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Koło Naukowe Wzornictwa Przemysłowego Wydział Architektury
Koło Naukowe reArchitektury Wydział Architektury
Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki 'A' Wydział Architektury
Koło Naukowe Architektury Informacyjnej Wydział Architektury
Koło Naukowe Architektury Rodzimej Wydział Architektury
Koło Naukowe Rysunku Wydział Architektury
Koło Naukowe Budownictwa Wydział Budownictw, Mechaniki i Petrochemii
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Koło Naukowe Fotografii i Filmu Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Płockie Naukowe Koło Chemików Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Koło Naukowe Mechaników "ROTOR" Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, Oddział Międzyuczelniany Wydział Chemiczny
Chemiczne Koło Naukowe "FLOGISTON" Wydział Chemiczny
Koło Naukowe Biotechnologów "HERBION" Wydział Chemiczny/Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego KNBI Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Układów Cyfrowych "DEMAIN" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe IMPULS Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Systemów Scalonych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Klub Studencki AMPLITRON Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Mikrosystemów "ONYKS" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Robotyki "BIONIK" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Cybernetyki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Twórców Gier "Polygon" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe "Muged" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe "Networking" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Studenckie Koło Naukowe "eSens" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koła Naukowe Aplikacji Mobilnych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Studenckie Koło Inżynierii Kosmicznej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
KN Aplikacji Webowych i UX Designu Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Lokalizacji Radiowej "LORAD" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
KN Modelowania Elektromagnetycznego Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Obrazowe Koło Naukowe „RGB” Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Mikroelektroniki i Nanoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych                                                     
Koło Naukowe Optoelektroniki Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy PW Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe "FOKA" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej "BIOMEDYCZNI" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Autonet Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
"Koło Naukowe Biometrii" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych                                          
Koło Naukowe Eksploracji Danych Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Rynku Analiz i Prognoz w IT "RAPIT" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Zaawansowanych Systemów Elektronicznych "ELHEP" Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Koło Naukowe Innowacyjnych Technologii Informatycznych Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych
Koło Naukowe "FAZA" Wydział Elektryczny
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Studenckie Koło Naukowe NR 231 Przy Wydziale Elektrycznym Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Informatyków-Elektryków Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Otwartych Technik Informacyjnych i Komputerowych Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Biometrii i Komunikacji Człowiek-Komputer "AKSON" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Robotów Mobilnych RAR Wydział Elektryczny
Koło Naukowe *OPEN Wydział Elektryczny
Koło Naukowe "Adek" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Technik Informatycznych Wydział Elektryczny
Koło naukowe "JUPITER" Wydział Elektryczny
"Koło Naukowe Automatyki Elektroenergetycznej "mhO" Wydział Elektryczny
Koło Naukowe Trakcji i Torów Wydział Elektryczny
KN Elektra Wydział Elektryczny
Koło Naukowe "Automat" Wydział Elektryczny
Studenckie Koło Naukowe SIB - Systemy Inteligentnego Budynku Wydział Elektryczny
Koło Naukowe "BŁYSK" Wydział Elektryczny 
Studenckie Koło Trakcji Elektrycznej Wydział Elektryczny
Studenckie Koło Naukowe CAMAC Wydział Fizyki
Koło Naukowe Fizyków Wydział Fizyki
Koło Naukowe Muzyka i Akustyka Wydział Fizyki
Koło Naukowe Optyki i Fotoniki Wydział Fizyki
Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych "BioS" Wydział Fizyki
Koło Filmowo-Fotograficzne "FOCUS" Wydział Geodezji i Kartografii
Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Wydział Geodezji i Kartografii
Koło Naukowe Geodezji i Kartografii Wydział Geodezji i Kartografii
Zrównoważonych Systemów Budowlanych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Inżynierii Wodnej Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Otwartego Oprogramowania Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Ochrony Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
"SKN ABiR" Studenckie Koło Naukowe Akademia Biznesu i Rozwoju Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Studenckie Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów "NAVITAS" Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Koło „Młodych Inżynierów Budownictwa” Wydział Inżynierii Lądowej
Klub Turystyki Wszelakiej "DREPTAK" Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Mostowców Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej (KNIK) Wydział Inżynierii Lądowej
dawnej Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerowych Systemów Analizy Konstrukcji KSAK -  KN Konstrucji Metalowych Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe ŻELBETNIK Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Teorii Konstrukcji Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Smart City Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe BIMgo Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego Wydział Inżynierii Lądowej
Koło Naukowe Modelowania Numerycznego Wydział Inżynierii Lądowej
Komitet Lokalny IAESTE Studentów Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Materiałowej
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej WAKANS Wydział Inżynierii Materiałowej
Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "POLIMER" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej (KNAP) Wydział Inżynierii Produkcji
Studenckie Koło Naukowe "KONSTRUKTOR" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Technologie i Materiały "TiM" Wydział Inżynierii Produkcji
Spawalnicze Koło Naukowe "Joint" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji CIM Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe "CMYK" Wydział Inżynierii Produkcji
Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem "ORGANIZATOR" Wydział Inżynierii Produkcji/Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Koło Artystyczne "TeMat" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe Informatyków Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe Matematyków "Pi razy drzwi" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Fotograficzne"STUDIO" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Kombinatoryczno-Algebraiczne Koło Naukowe "KOALA" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe Zarządzania Projektami "PMArt" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe Sieci Komputerowych i Przetwarzania Danych "UPS" Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe Data Science Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe Wirtualnej Rzeczywistości Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Koło Naukowe Modelowania Matematycznego Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Studenckie Koło Naukowe Robotyki Podwodnej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej (SKNEN) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Jachtowe Studenckie Koło Naukowe Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Lotników Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Energetyków Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Chłodników Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Koło Komputerowych Technik Projektowania (SKKTP SPLAJN) Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Akademicki Związek Sportowy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Awioniki "MELAVIO" Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Napędów MELprop Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Systemów Sterowania Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Silników Wysokosprawnych "Stirling" Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Chłodników Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Aerodynamiki Pojazdów Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Koło Naukowe Robotyków Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Studenckie Koło Astronautyczne Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Instytut Techniki Cieplnej)
Koło Naukowe Druku 3D Wydział Mechaniczny i Lotnictwa
Koło Naukowe "Effector" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Nanotechnologii "nano" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ROBOMATIC" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Zaawansowanych Technologii Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Sensory Mechatroniczne "SENS" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe "Multimedia" Wydział Mechatroniki
Koło Projektowania Ultradźwiękowej Aparatury Medycznej Bio-Son Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Humanoid Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe "Mikron" Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe „Inteligentna Łopata” Wydział Mechatroniki
Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Cyborg++ Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Biocybernetyka i Inżyneria Biomedyczna Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe Projektowania i Konstrukcji Wydział Mechatroniki
Koło Naukowe "HYBRYDA" Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Koło Naukowe Pojazdów Zabytkowych "Klasyk" Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Koło Naukowe Mechaników Pojazdów Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Koło Naukowe Sportów Samochodowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Koło Naukowe Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Koła Naukowe "Bekker Team" Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego SKNTL Wydział Transportu
Studenckie Koło Logistyki Stosowanej Wydział Transportu
Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym "Balisa" Wydział Transportu
Studenckie Koło Naukowe Telekomunikacji w Transporcie Wydział Transportu
Koło Naukowe Diagnostyki i Modyfikacji Pojazdów Samochodowych "Lambda" Wydział Transportu
Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego PW Wydział Transportu
Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej Wydział Transportu
Studenckie Koło Naukowe Technik Cax w Modelowaniu Systemów Człowiek-Środki Transportu-Otoczenie (SKNTCAx) Wydział Transportu
Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych Wydział Transportu
Studenckie Koło Naukowe "MANAGER" Wydział Zarządzania
Koło Naukowe Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Q&S Management Wydział Zarządzania
Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business Wydział Zarządzania
Koło Naukowe ERGONOMIA Wydział Zarządzania

*stan na marzec 2017