Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia Fundacji Rochusa i Beatrycze Mummert

Fundacja oferuje stypendia dla odznaczających się wysokim potencjałem, pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz kierunków inżynierskich, którzy w przyszłości zamierzają dołączyć do elity kadry zarządzającej swoich krajów. 

Stypendia obejmują m.in. dwu i pół letnie studia magisterskie na uniwersytecie w Kolonii, Niemieckiej Akademii Wychowania Fizycznego w Kolonii (die Deutsche Sporthochschule) lub na Politechnice Akwizgrańskiej (RWTH Aachen). Program oferowany jest w ramach współpracy z Fundacją Roberta Boscha.

Stypendium skierowane jest do osób:

 • pochodzących z jednego z wymienionych krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Serbii, Słowacji, Słowenii, Polski, Rumunii lub Węgier,
 • które ukończyły lub są na ostatnim roku studiów licencjackich o profilu ekonomicznym, inżynierskim, przyrodniczym lub kierunku turystyka i rekreacja,
 • mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce (również z przedmiotów matematycznych),
 • znają bardzo dobrze język niemiecki oraz język angielski,
 • posiadają silną, ciekawą osobowość i są urodzonym liderem,
 • dają upust swojej energii poprzez zaangażowanie w dodatkowe aktywności,
 • są gotowe wrócić do kraju ojczystego po ukończeniu studiów magisterskich w Niemczech.

Program obejmuje:

 •  świadczenia pieniężne
  • miesięczne stypendium w wysokości 900 Euro
  • semestralny dodatek naukowy w wysokości 228 Euro
  • zwrot kosztów podróży z i do Akwizgranu/Kolonii w wysokości 250 Euro
  • dodatek na zakup laptopa – 700 Euro
  • ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne
  • premię pieniężną za wybitne wyniki w nauce – 500 Euro
 •  wsparcie rozwoju kompetencji menadżerskich
  • warsztaty Soft-Skills z położeniem nacisku na rozwój osobowości i zarządzenie zasobami ludzkimi
  • 4-5 miesięczną praktykę w niemieckim przedsiębiorstwie
  • wyjazdy szkoleniowe do Berlina i Brukseli
  • wizytacje przedsiębiorstw i udział w zorganizowanych wydarzeniach kulturalnych
  • zaangażowanie w projekty w ramach fundacji
 •  wszechstronną i indywidualną opiekę dla każdego ze stypendystów
  • mentoring ze strony jednego z członków zarządu fundacji
  • opiekę wybranej niemieckiej rodziny (wybitne osobowości sceny gospodarczej i akademickiej oraz świata kultury)
  • opiekuna naukowego na uczelni
  • wsparcie ze strony starszych stypendystów i alumni 
 • networking

Aplikacje do programu przyjmowane są wyłącznie w terminie od 1. września do 1. listopada każdego roku dla kandydatów planujących rozpocząć studia magisterskie w Niemczech w zimowym semestrze roku następnego.

Dodatkowe pytania można kierować do:
Karina Jankowski
E-Mail: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Telefon: +49 (0) 711/460 84-752
www.mummertstiftung.de