Inżynieria procesów biznesowych. Business intelligence.

Organizator

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Adres

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Elektrotechniki, pokój GE 312
tel. +48 22 234 6023
e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW

http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/

Kierownik

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, prof. uczelni

Charakterystyka

Studia adresowane są do osób, które zajmują się opisem, dokumentowaniem lub wsparciem procesów biznesowych oraz analityką biznesową i analizą danych w biznesie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poznać narzędzia analizy biznesowej.

Studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb. Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego.

Nad merytorycznym poziomem studiów czuwa Rada Programowa składająca się z ekspertów akademickich oraz Rada Merytoryczna gromadząca wybitnych i doświadczonych praktyków z przemysłu.

Studia powinny zainteresować: analityków biznesowych, kierowników i pracowników działów analiz i controllingu, ekonomistów, informatyków, architektów rozwiązań biznesowych, handlowców, pracowników administracyjnych i innych.

Studia oferują unikatowy program nauczania wynikający z połączenia wiedzy pracowników naukowych PW i doświadczenia przedstawicieli największych firm branży Business Intelligence oraz ekspertów zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management – BPM).

Studenci naszych studiów otrzymują dostęp do oprogramowania do modelowania i obsługi procesów biznesowych oraz narzędzi analityki biznesowej Business Intelligence.

Program studiów obejmuje:

 • Wiedzę podstawową z zakresu modelowania danych i procesów biznesowych
 • Ugruntowaną wiedzę z metod matematycznych będących podstawą metod analitycznych w rozwiązaniach komercyjnych
 • Znajomość języków do opisu procesów biznesowych (ER, BPMN, UML, IDEFX1)
 • Znajomość metod i narzędzi zarządzania procesami biznesowymi (BPM, BPR)
 • Znajomość metod pozyskiwania i dokumentowania wymagań
 • Umiejętność modelowania procesów w narzędziach CASE (Enterprise Architect, IBM RSA, InfoSphere Data Architect, MS Visio)
 • Metody i narzędzi analityki biznesowej (Business Intelligence)
 • Wiedzę na temat budowy i zastosowania hurtowni danych (kostki OLAP, ETL),
 • Metody poprawy jakości danych
 • Zasady i normy bezpieczeństwa danych i procesów biznesowych
 • Szkolenia z wiodących systemów analitycznych (MS SQL,  IBM, MicroStrategy)
 • Znajomość narzędzi wsparcia procesów pracy - WorkFlow (WFMC, MS SharePoint)
 • Wiedzę na temat nowych trendów w inżynierii procesów biznesowych (SOA, Cloud Computing)
 • Wiele przykładów z praktyki analityki biznesowej
 • Bardzo dużą liczbę zajęć praktycznych ‑ łącznie 228 godzin w czasie dwu semestrów.

Tematyka zajęć:

 • Identyfikacja wymagań w projekcie
 • Modelowania procesów biznesowych
 • Odkrywanie danych i wiedzy
 • Opracowanie wymagań w projekcie
 • Wprowadzenie do analizy biznesowej i inżynierii wymagań
 • Wprowadzenie do baz danych
 • Zastosowanie i projektowanie hurtowni danych
 • Bezpieczeństwo danych w biznesie
 • Narzędzia analityki biznesowej
 • Projektowanie systemów w IBM RSA
 • Seminarium problemowe
 • SOA i rozwiązania w chmurze
 • Wsparcie procesów WorkFlow

Czas trwania

Dwa semestry

Zasady naboru

Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Termin zgłoszeń

Termin jest ogłaszany przed każdą edycją na stronie własnej studiów podyplomowych.

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 7950 zł. Opłatę można wnosić w dwóch ratach.

Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, około 7 zjazdów w semestrze oraz w sieci Internet.

W czasie studiów studenci mogą uczestniczyć w programach studenckich Microsoft MSDN AA, Oracle – Academy, IBM Academic Initiative, SAS, MicroStrategy.

Do ukończenia studiów nie jest wymagane napisanie pracy dyplomowej.