Znak Politechniki Warszawskiej

Zajęcia dla najlepszych Studentów I roku

Dla najlepszych studentów drugiego semestru studiów pierwszego stopnia uruchomione zostają w Centrum Studiów Zaawansowanych zajęcia na poziomie zaawansowanym.

Zajęcia przeznaczone są dla tych, którzy będą w stanie podołać wymaganiom na wyższym poziomie, niż na analogicznych wykładach i ćwiczeniach z programu studiów. Zajęcia będą prowadzone dla małej grupy studentów, a o przyjęciu na nie decydować będzie liczba punktów z rekrutacji na studia i średnia ocen z pierwszego semestru studiów.
 
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Centrum Studiów Zaawansowanych PW www.konwersatorium.pw.edu.pl.