Znak Politechniki Warszawskiej

Wydział SiMR sportowym mistrzem PW

Zdobywcą trofeum podczas zawodów sportowych Puchar Politechniki Warszawskiej 2017/2018 organizowanych przez Studium Wychowania  Fizycznego i Sportu PW oraz Samorząd Studentów PW został Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych.

Celem Rozgrywek o Puchar Politechniki Warszawskiej jest wyłonienie jednego Wydziału, któremu przyznany zostanie tytuł sportowego mistrza PW. Wydarzenie aktywizuje środowisko akademickie i promuje zdrową, sportową rywalizację. W ramach rozgrywek uczestnicy ze wszystkich Wydziałów naszej Uczelni zmierzyli się w czterech dyscyplinach: siatkówka, koszykówka, piłka nożna i pływanie.

W tym roku liderem zawodów został Wydział SiMR.

Do ścisłego finału zakwalifikowali się także reprezentanci Wydziałów MEiL, MiNI, GiK, Fizyki i Mechatroniki.

Na podstawie punktacji generalnej, na podium uplasowały się następujące Wydziały w kolejności:

I miejsce

  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

II miejsce

  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

III miejsce

  • Wydział Geodezji i Kartografii                  
  • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych     
  • Wydział Fizyki
  • Wydział Mechatroniki

Zwycięzcom gratulujemy!