Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

fot. MNiSW

Na studentów, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe czeka możliwość ubiegania się o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 może starać się student po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, który uzyskał szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne związane z odbywanymi studiami bądź sportowe. Wysokość stypendium, wypłacanego jednorazowo nie może przekroczyć  kwoty 15 000 zł i ustalana jest przez właściwego ministra. W danym roku kalendarzowym, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów.

Informacji dotyczących terminu przyjmowania zgłoszeń należy zasięgnąć w Dziekanie danego Wydziału.

Szczegóły na temat zasad przyznawania stypendium ministra znajdują się na stronie internetowej MNiSW.