Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktoranta Politechniki Warszawskiej

Przyznano stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Przyznano stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Wyróżnienia finansowe na rok akademicki 2018/2019 zostały przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Otrzymało je 36 studentów naszej Uczelni, a także jeden doktorant.

Wnioski o przyznanie stypendiów składane były przez rektorów do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kandydatury oceniała grupa 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Na podstawie ich decyzji przyznano nagrody w wysokości 15.000 zł (dla studentów) oraz 25.000 zł (dla doktorantów).

Listy wszystkich wyróżnionych można znaleźć w spisie przygotowanym przez MNiSW: studenci/doktoranci.