Znak Politechniki Warszawskiej

Student PW z najlepszą pracą inżynierską

Zwycięzcy konkursu na najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej fot. www.itc.pw.edu.pl

Absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, autor pracy dyplomowej „Analiza wykorzystania ciepła systemowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji”, Łukasz Grębowski zdobył I miejsce w otwartym konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej. Organizatorami konkursu są Veolia Energia Warszawa i Politechnika Warszawska.

Opiekunem pracy laureata konkursu Łukasza Grębowskiego był dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii Wydziału MEiL PW. II miejsce zajęła Dorota Jędrzejewska, absolwentka Wydziału MEiL za pracę dyplomową „Współpraca odnawialnych źródeł energii z magazynami energii na poziomie systemowym”, zrealizowaną pod kierunkiem dr hab. inż. Macieja Jaworskiego, prof. PW z Zakładu Termodynamiki Wydziału MEiL PW. III miejsce zdobyła Dorota Gręda za pracę „Oszacowanie możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną zelektryfikowanego autobusowego transportu w Warszawie przez źródła odnawialne”, której promotorem był dr inż. Sławomir Bielecki z Zakładu Wydziału MEiL PW.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 maja 2018 roku na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy Veolia Energa Warszawa, przedstawiciele Komisji Konkursowej oraz przedstawiciele Władz Wydziałów IBHIŚ i MEiL.

Veolia Energia Warszawa to lider w zarządzaniu największą na terenie Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, zasilającą w ciepło systemowe i ciepłą wodę niespełna 80 % budynków w Warszawie. Już po raz kolejny, organizowany przez Veolię konkurs pod hasłem „Odkrywamy energię młodego pokolenia” otworzył przed studentami szansę na zdobycie miejsca w programie stażowym w warszawskim oddziale spółki, a także udział w Veolia Summer School we Francji. Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc zostały przewidziane również nagrody pieniężne.