Znak Politechniki Warszawskiej

Staże i praktyki - ankieta

Rozpoczęło się badanie opinii studentów realizowane w ramach kampanii społecznej "Staż. Sprawdź zanim pójdziesz!". Poprzez udział w ankiecie można wyrazić opinię na temat jakości staży i praktyk realizowanych w firmach. 

Badanie jest anonimowe i trwa do końca czerwca. Ankieta dostępna jest na stronie: http://stazeipraktyki.pl/

Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk to pierwsza w Polsce inicjatywa, która ma celu wyznaczanie najwyższych standardów w zakresie realizacji staży i praktyk w firmach. Zamiast kojarzyć się z przysłowiowym parzeniem kawy i kserowaniem dokumentów, staże i praktyki powinny stanowić element edukacji praktycznej będącej efektywnym startem w karierę zawodową młodych ludzi. Aby jednak było to możliwe, muszą one spełniać określone kryteria i posiadać wysoki walor edukacyjny. Właśnie dlatego, osią Programu są Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, czyli zbiór norm i standardów dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk w przedsiębiorstwach.Wyraź