Znak Politechniki Warszawskiej

Sondaż studencki #powiedzPW

Hasło przewodnie cyklu sondaży to #TwojaOpinia liczy się na #TwojaPolitechnika

Hasło przewodnie cyklu sondaży to #TwojaOpinia liczy się na #TwojaPolitechnika

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii zorganizowało kolejny sondaż z serii #powiedzPW. Tym razem studenci mają szansę wyrazić swoją opinię na temat akademików.

Akcja sondażowa ma pomóc w prowadzeniu sprawnej i skutecznej komunikacji między studentami i władzami naszej Uczelni. Dzięki niej możliwe jest lepsze zrozumienie studenckiego stanowiska w kwestiach edukacyjnych, organizacyjnych i kulturalnych. Wszystkie zgłaszane za pośrednictwem ankiet opinie są gromadzone i opracowywane przez Dział Badań i Analiz CZIiTT, a później prezentowane w formie infografiki na stronie internetowej CZIiTT.

Aktualny kwestionariusz dotyczący akademików można wypełnić na stronie http://bit.ly/PowiedzPWDomyStudenckie.

Sondaż Studencki #powiedzPW jest prowadzony pod patronatem Prorektora ds. Studenckich dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW.