Znak Politechniki Warszawskiej

Projekty z PW z dofinansowaniami w programie Najlepsi z najlepszych! 2.0.

Członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego SAE AeroDesign

Dofinansowanie otrzymali m.in. członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego SAE AeroDesign, fot. Facebook

Aż osiem projektów z Politechniki Warszawskiej otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki te zostaną przeznaczone na udział naszych studentów w międzynarodowych konferencjach i konkursach oraz zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami.

Projekty z PW, które otrzymały wsparcie resortu nauki:

  • Lotnictwo przyszłości. Rozwój autonomicznych bezzałogowych systemów latających. Udział w międzynarodowych zawodach UAV Challenge Medical Express 2018 (175 000 zł)
  • Rozwój autonomicznego pojazdu miejskiego o minimalnym zużyciu paliwa. Udział w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon (250 000 zł)
  • Uczestnictwo studentów Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w prestiżowych konkursach na najlepsze prace naukowe z zakresu optyki oraz fotoniki (30 000 zł)
  • Działalność Studenckiego Koła Astronautycznego. Projekt robota mobilnego na międzynarodowe zawody University Rover Challenge 2018 (200 000 zł)
  • Projektowanie i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody lotnicze SAE Aero Design 2018 (250 000 zł)
  • Przygotowania do konstrukcji i badań napowietrznego nadajnika radiowego pracującego w paśmie VLF oraz systemów telewizyjnych pracujących w widmie wysokoenergetycznym (30 000 zł)
  • Zgłoszenie studenckich dokonań z dziedziny holografii do prestiżowych konkursów przykonferencyjnych (41 750,12 zł)
  • Budowa i rozwój autonomicznych pojazdów w skali 1:10 na zawody Carolo-Cup oraz International Autonomous RobotRacing Challenge (200 000 zł)

 
Najlepsi z najlepszych! 2.0 to kontynuacja programów Najlepsi z najlepszych! oraz Generacja Przyszłości, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowało w ubiegłych latach. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu mogła ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół uczestniczący w międzynarodowych wydarzeniach. Maksymalna kwota dofinansowania na projekt realizowany przez jednego studenta wynosiła 80 tys. zł, zaś dla zespołu - 320 tys. złotych.

Pełna lista projektów, które otrzymały wsparcie, jest dostępna na stronie MNiSW

 Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl