Znak Politechniki Warszawskiej

Praca absolwentki Wydziału Architektury PW wyróżniona w konkursie „A-m” miesięcznika Architektura Murator

Sala pożegnań jako część projektu Treementery opracowanego przez Sonię Molendę, absolwentkę Wydziału Architektury PW, fot. Sonia Molenda/Murator

Sala pożegnań jako część projektu Treementery opracowanego przez Sonię Molendę, absolwentkę Wydziału Architektury PW, fot. Sonia Molenda/Murator

Projekt Soni Molendy zatytułowany „Treementery jako alternatywny sposób pochówku” uznano za wyjątkową propozycję architektoniczną dotyczącą sfery duchowej współczesnego społeczeństwa.

Pomysł zakłada stworzenie miejsca ostatnich pożegnań wraz ze strefą cmentarną. Jednym z kluczowych założeń projektu jest wykorzystanie elementów betonowych, których charakter ma zapewnić najbliższym atmosferę wyciszenia i spokoju. Równie istotny jest też jednak aspekt ekologiczny całego przedsięwzięcia. Autorka podkreśla, że obecne praktyki związane z pochówkiem niekorzystnie oddziałują na środowisko. Zamiast nich proponuje stworzenie otwartej przestrzeni parkowej, w której następowałoby zamknięcie obiegu przyrody poprzez pochowanie szczątków ludzkich w ziemi i posadzenie nad nimi drzew, swoistych pomników zmarłych.

Opiekę naukową nad zgłoszoną do konkursu pracą dyplomową (pierwotnie nazwaną "Treemetery as an alternative way of burial") sprawowała prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz.