Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwsze miejsce studentów PW w Geospatial Hackathon 2019

Alicja Konkol, Joanna Szymczak, Kamil Choromański oraz Kuba Łobodecki zdobyli I miejsce podczas Geospatial Hackathon 2019, fot. FB Koła Naukowego Geodezji i Kartografii PW

Alicja Konkol, Joanna Szymczak, Kamil Choromański oraz Kuba Łobodecki zdobyli I miejsce podczas Geospatial Hackathon 2019, fot. FB Koła Naukowego Geodezji i Kartografii PW

Drużyna złożona z członków Koła Naukowego Geodezji i Kartografii PW zwyciężyła podczas Geospatial Hackathon 2019. Uczestnicy konkursu stanęli przed wyzwaniem by przy pomocy gry efektywnie i efektownie przekazać mieszkańcom informacje o planowanych kierunkach rozwoju miasta.

Zwycięski zespół, The Gindoors, podczas hackathonu stworzył grę zapoznającą gracza z planowanymi inwestycjami na danym terenie. Przy jej tworzeniu, studenci PW wykorzystali dane przestrzenne dla Wilanowa w Warszawie – Gra symuluje proces budowania inwestycji i polega na rozwiązywaniu pojawiających się w trakcie tego zadania problemów. Celem gracza jest ukończenie danej inwestycji utrzymując w tym czasie na odpowiednim poziomie takie czynniki jak zasoby finansowe, ekologię, czy zadowolenie społeczne poprzez podejmowanie strategicznych decyzji i reagowanie na zdarzenia losowe – mówią studenci PW.

Geospatial Hackathon 2019  został zorganizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej przy współpracy firmy Globema - partnera Google. Celem hackathonu było opracowanie aplikacji wspierającej proces tworzenia i rozwoju smart city oraz (geo)partycypacji społecznej z wykorzystaniem tzw. serious games.