Znak Politechniki Warszawskiej

"Legia Akademicka" – program szkolenia dla studentów w Politechnice Warszawskiej

Studenci podczas ćwiczeń w ramach Legii Akademickiej, 1938 r., fot. IKC, źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Studenci podczas ćwiczeń w ramach Legii Akademickiej, 1938 r., fot. IKC, źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Politechnika Warszawska w 2018 roku przystąpiła do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy studentów na spotkanie informacyjne z przedstawicielem resortu obrony narodowej dotyczące programu Legii Akademickiej w Politechnice Warszawskiej. Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w sali 4.05 w gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) przy ulicy Rektorskiej 4.

Uprawnieni

Do udziału w programie Legia Akademickamoże zgłosić się każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki:

  1. posiada obywatelstwo polskie oraz
  2. jest studentem studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Program skierowany jest do studentów Politechniki Warszawskiej i innych szkół wyższych publicznych i niepublicznych.

Wnioski dostępne są na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale ds. Studiów Politechniki Warszawskiej (ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717) w terminie do 8 marca 2019 r.

Zakres szkolenia teoretycznego

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, które obejmują wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Przebieg dalszego szkolenia

Student-ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP podczas wakacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch turach po 6 tygodni, każda tura składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

Dalsze informacje

Szczegółowe informacje na temat programu Legia Akademicka są dostępne na stronie www.legiaakademicka.wp.mil.pl.

Legia Akademicka
Legia Akademicka
Legia Akademicka