Znak Politechniki Warszawskiej

"Legia Akademicka" – pilotażowy program szkolenia dla studentów

Studenci podczas ćwiczeń w ramach Legii Akademickiej, 1938 r., fot. IKC, źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Politechnika Warszawska przystąpiła do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka". Szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną w uczelni trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Zapraszamy na Dzień Otwarty Legii Akademickiej na Politechnice.

11 stycznia 2018 roku na Politechnice Warszawskiej odbędzie się Dzień Otwarty Legii Akademickiej. Wstęp wolny dla wszystkich studentów. Więcej informacji>>>

Do udziału w „Legii Akademickiej” może dobrowolnie zgłosić się każdy student Politechniki Warszawskiej, bez względu na kierunek studiów. Wnioski dostępne są na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Program szkolenia teoretycznego będzie obejmował ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów, które będą obejmowały wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Student ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku do organów wojskowych, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. To część praktyczna programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP podczas wakacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch turach po 6 tygodni, każda tura składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

Szczegółowe informacje oraz wniosek znajdują się na stronie Wojska Polskiego.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale ds. Studiów (ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717) w terminie do 15 stycznia 2018 r.

Ulotka informacyjna