Znak Politechniki Warszawskiej

Kreatywny Semestr Projektowy - zajęcia inne niż wszystkie

Podczas KSP stawia się przede wszystkim na pracę w grupie, fot. INFOX FB

Trwa rekrutacja do szóstej edycji Kreatywnego Semestru Projektowego. KSP to dodatkowe semestralne zajęcia projektowe realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas tych zajęć studenci studiów I i II stopnia z różnych wydziałów PW realizują w grupach otwarte zadania projektowe. To nie tylko nauka, ale i świetna zabawa. Zapisy trwają do 5 października.

Do realizacji projektów wykorzystywana jest metodyka PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking). Tematy projektów pochodzą zwykle od podmiotów zewnętrznych, w tym partnerów biznesowych i samorządowych. Zajęcia te pozwalają studentom na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców: umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy merytorycznej i rozwijaniu umiejętności analitycznych.

Organizatorzy KSP obiecują, że podczas semestru zajęć ich uczestnicy będą wkraczać w kolejne fazy projektu, przekraczać nieosiągalne bariery, działać tak, jak do tej pory wydawało się im to niemożliwe. W pierwszy weekend semestru na uczestników zajęć czeka KSP Kick-off Weekend (szczegóły podane zostaną drogą mailową osobom, które pozytywnie przejdą rekrutację).

Studentów czeka także nowa formuła cotygodniowych spotkań. Począwszy od czwartku, 12 października 2017 r. (kiedy nastąpią: podział studentów na grupy, wybór tematów, spotkania grup z przedstawicielami firm), w kolejne czwartki do końca semestru odbywać się będą tzw. Large Group Meetings. Będą to spotkania wszystkich grup studenckich, podczas których studenci będą działać wspólnie, wymieniać się opiniami, zadawać pytania i wyrażać wątpliwości, przedkładać sugestie innym grupom studenckim. Bez zmian, choć pod nową nazwą, odbywać się będą Small Group Meetings, czyli spotkania danej grupy studenckiej z ich bezpośrednim opiekunem i zaproszonymi gośćmi. To uczestnicy zajęć będą współdecydować o terminach i o tym kogo będą chcieli zaprosić w celu przedyskutowania podjętego zagadnienia.

W poprzednich edycjach uczestnicy w swoich projektach uwzględniali potrzeby: Urzędu m. st. Warszawy, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE), Willson & Brown - WB sp. z o.o. s.k., Saule Technologies sp. z o.o.

Więcej o Kreatywnym Semestrze Projektowym i rekrutacji na zajęcia na stronie INFOX.