Znak Politechniki Warszawskiej

Kreatywny Semestr Projektowy – zajęcia dla pomysłowych

Plakat KSP

Więcej informacji o KSP na stronie infox.pw.edu.pl

Kreatywny Semestr Projektowy to dodatkowe semestralne zajęcia projektowe realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas tych zajęć studenci studiów I i II stopnia z różnych wydziałów PW realizują w grupach otwarte zadania projektowe. Uczestnicy zajęć zyskają 4 punkty ECTS za semestr ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy. Zapisy trwają do 6 do 20 lutego 2018.

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy do KSP. Na jego podstawie dokonany zostanie pierwszy etap rekrutacji. Projekt ten może być realizowany tylko dla około 60 osób. O wynikach tego postępowania chętni zostaną poinformowani drogą mailową. Dla potrzeb formalnych zgłoś się również na ten przedmiot w systemie USOS.
  2. Jeśli dostałeś się na Kick-off KSP Weekend - sprawdź się w działaniu w dniach 24-25.02.2018r. Szczegóły otrzymasz mailowo. Spotkania te mają na celu uformowanie grup projektowych, które będą pracowały przez resztę semestru.

Do realizacji projektów wykorzystywana jest metodyka PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking).

Formuła cotygodniowych spotkań jest nietypowa. Począwszy od pierwszych zajęć (podczas nich nastąpi podział studentów na grupy, wybór tematów i ewentualne spotkanie grup z przedstawicielami firm) w kolejne czwartki do końca semestru odbywać się będą tzw. Large Group Meetings. To spotkania wszystkich grup studenckich, podczas których uczestnicy kursu będą działać wspólnie, wymieniać się opiniami, zadawać pytania i wyrażać wątpliwości, przedkładać sugestie innym grupom studenckim. Podczas Small Group Meetings będą spotykać się dane grupy ze swoim bezpośrednim opiekunem i zaproszonymi gośćmi.

Podobnie jak w poprzednich edycjach zagadnienia, które będą realizować studenci w poszczególnych fazach projektu, zostaną zlecone od przedsiębiorców, dużych graczy na rynku polskim. Zajęcia te pozwalają studentom na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców: umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy merytorycznej i rozwijaniu umiejętności analitycznych.

Więcej informacji>>>