Znak Politechniki Warszawskiej

Kreatywny Semestr Projektowy

Zgłoszenia do KSP są przyjmowane do 17 października włącznie.

Zgłoszenia do KSP są przyjmowane do 17 października włącznie.

Zapraszamy na zajęcia inne niż wszystkie – Kreatywny Semestr Projektowy. To świetna okazja do rozwinięcia pomysłowości i umiejętności pracy w grupie.

Podczas zajęć studenci studiów I i II stopnia różnych wydziałów PW będą wykonywali otwarte zadania projektowe, pochodzące m.in. od podmiotów zewnętrznych, w tym partnerów biznesowych i samorządowych. Realizacja tego celu będzie wsparta zastosowaniem metodyki Problem Based Learning oraz Design Thinking. KSP to oferta dla studentów ambitnych, którzy poza głęboką wiedzą techniczną chcą zdobyć umiejętności miękkie z zakresu innowacyjnych metod realizacji projektów interdyscyplinarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są zamieszczone na stronie projektu.

Osoby, które są zdecydowane na uczestnictwo w KSP, powinny skorzystać z formularza rejestracyjnego. Rekrutacja trwa do 17 października.