Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs "Automatyka i Przemysł"

Portal StrefaInzyniera.pl zaprasza studentów do udziału w konkursie "Automatyka i Przemysł". Do wygrania staże oraz nagrody pieniężne. 

Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród uczestników wiedzy na temat problemów technicznych, z jakimi stykają się nowoczesne przedsiębiorstwa.  Konkurs zawiera pytania z zakresu następujących specjalności: Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechanika, Elektrotechnika, Budowa Maszyn, Inżynieria mechaniczna, Inżynieria materiałowa.

Uczestnicy muszą przygotować pracę konkursową na jeden z siedmiu podanych tematów. Forma pracy jest dowolna, a cel jest prosty - jak najlepiej opracować wybrany temat

Patronat honorowy nad konkursem objął prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie: http://strefainzyniera.pl

źródło:Wydział Elektryczny PW