Znak Politechniki Warszawskiej

Kolejne seminarium naukowe dla studentów PW „Politechnika na Fali”

Plakat seminarium „Politechnika na Fali”

Za uczestnictwo w seminarium studenci mogą zdobyć 4 pkt ETCS

Od 16 do 30 września 2017 roku potrwa kolejna edycja seminarium naukowego dla studentów PW „Politechnika na Fali”. Seminarium organizowane jest podczas rejsu na żaglowcu STS Fryderyk Chopin.

W tym roku temat przewodni to „Narzędzia i wyzwania dla współczesnych inżynierów”. W czasie seminarium uczestnicy skupiać się będą na współczesnych rozwiązaniach technologicznych i naukowych dotyczących badań elementów żaglowca z wykorzystaniem czujników światłowodowych, tensometrów elektrooporowych, akcelerometrów.

Na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin odbywać się będą wykłady oraz badania poświęcone m.in. zagadnieniom mechanicznym, technik pomiarowych i ocenie zanieczyszczenia powietrza przy użyciu czujników optycznych. Po pozytywnej ocenie przez prowadzącego uczestnictwa w zajęciach studenci będą mogli zdobyć 4 jednostki ETCS w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych (oferta CSZ na semestr zimowy 2017/2018 – Konwersatorium). Uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowe dla uczestników rejsu. Ponadto rejs ma charakter żeglarski, co oznacza, że jego uczestnicy są pełnoprawną załogą i wykonują wszelkie prace związane z prawidłowym funkcjonowanie żaglowca. Oznacza to czynne uczestnictwo w wachtach nawigacyjnych, bosmańskich, kambuzowych czy trapowych. Żadne doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane!

Start z portu w Edynburgu, wyokrętowanie w Szczecinie.

Seminarium patronatem objął Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Jan Szmidt. Organizowane jest przy współpracy z Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

Zapisy

Szczegóły na stronie internetowej seminarium i fanpage’u