Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpłatne zajęcia przygotowawcze do egzaminów z języka angielskiego

Bezpłatne zajęcia przygotowawcze do egzaminów z języka angielskiego (semestr letni)

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w kursach skierowanych do studentów zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego. Zapisy ruszyły 21 stycznia i potrwają do 14 lutego 2019 r.

W ramach Projektu NERW PW, w okresie od października 2018 do czerwca 2021, SJO PW zrealizuje serię kursów umożliwiających studentom przygotowanie się do uzyskania, prestiżowych egzaminów potwierdzających zaawansowaną znajomość języka angielskiego: Certificate of Advanced English (CAE) oraz IELTS Academic. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, daje możliwości podjęcia studiów na uczelniach zagranicznych, a także jest dużym atutem w oczach potencjalnych pracodawców. 

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy:

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia;
  • mają egzamin na poziomie B2 z języka angielskiego zaliczony na ocenę bardzo dobrą  lub dobrą oraz
  • co najmniej 2 lektoraty tematyczne z języka angielskiego  (60 h lektoratów tematycznych), zaliczone na ocenę bardzo dobrą.

Zajęcia na kursach odbywać się będą 1 raz w tygodniu (3 h ), od 26 lutego 2019 do 12 czerwca 2019 roku w terminach:

  • kurs przygotowujący do egzaminu CAE – wtorki, w godz. 16.30 – 19.00
  • kurs przygotowujący do egzaminu IELTS ACADEMIC – środy, w godz. 16.30 – 19.00

W trakcie kursu przeprowadzony zostanie egzamin próbny.

Egzaminy zostaną przeprowadzone przez British Council, po zakończeniu kursu. Termin egzaminów zostanie ustalony po rozpoczęciu kursów.

Aby zarejestrować się na kurs należy:

  • zapoznać się z regulaminem kursów
  • pobrać i wypełnić formularz, z zaznaczeniem, którego wybranego kursu
  • przesłać wypełniony formularz na nerw.sjo@pw.edu.pl (UWAGA! Tylko formularze zawierające wszystkie wymagane informacje zostaną zarejestrowane).

Informacja o kolejnym etapie rekrutacji przesłana zostanie do zarejestrowanych kandydatów.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.