Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 5

Dyscypliny: architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauka o zarządzaniu i jakości

Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski: p.lukowski@il.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

1. dr hab. inż. Arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni (Wydział Architektury),

2. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. uczelni  (Wydział Architektury),

3. prof. dr hab. inż. Stefan Wrona (Wydział Architektury),

4. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii),

5. dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii),

6. prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski Wydział Inżynierii Lądowej),

7. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Lądowej),

8. dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. uczelni (Wydział Transportu),

9. dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni (Wydział Transportu),       

10. dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni (Wydział IBHiIŚ),

11. prof. dr hab. Ewa Karwowska (Wydział IBHiIŚ),

12. dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. uczelni (Wydział MEiL),

13. dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni (Wydział Zarządzania),

14. dr hab. inż. Eryk Głodziński (Wydział Zarządzania),

15. dr hab. inż. Karol Prałat (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii),

16. Karolina Ostrowska-Wawrzyniuk (doktorant),

17. Bartosz Bednarz (doktorant),

18. Magdalena Pilarska (doktorant),

19. Paulina Szoplik (doktorant),

20. Anna Górka (doktorant).

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin