Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 5

Dyscypliny: architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauka o zarządzaniu i jakości

Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski: p.lukowski@il.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański (Wydział Transportu);
 2. dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni (Wydział Transportu);
 3. prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski (Wydział Inżynierii Lądowej);
 4. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Lądowej);
 5. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. uczelni (Wydział Architektury);
 6. dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni (Wydział Architektury);
 7. dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki (Wydział Architektury);
 8. prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 9. dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 10. prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska (Wydział Geodezji i Kartografii);
 11. dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii);
 12. dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni (Wydział Zarządzania);
 13. dr hab. inż. Eryk Głodziński (Wydział Zarządzania);
 14. prof. dr hab. Ewa Karwowska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 15. dr hab. inż. Paweł Falaciński (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 16. mgr inż. Elżbieta Żuławska-Sobczyk (doktorantka);
 17. mgr inż. Olga Czeranowska-Panufnik (doktorantka);
 18. mgr inż. Sandra Anna Serafin (doktorantka).

***

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych. Kandydat wpisany na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowany do danej dyscypliny, zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po wgraniu przez niego do systemu IRK, w terminie do 29.09.2020, pisemnej zgody planowanego promotora o objęciu opieką promotorską wraz ze zgodą Kierownika jednostki, w której prowadzone będą badania oraz praktyka dydaktyczna. 

Zgoda potencjalnego promotora (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,42 kB)

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną 1.10.2020.

***

Please note! The ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines are not the lists of the admitted. In order to be placed on the list of the admitted, candidates must submit written acceptance given by the potential supervisor and head of the organisational unit where research and didactic activities will be performed.

The document should be submitted in the IRK system until September 29, 2020.

Acceptance by the potential supervisor (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,68 kB)

Foreign candidates are reminded to also submit NAWA confirmation of their diplomas until September 29, 2020.

The lists of the admitted will be published on October 1, 2020.

***

Lista rankingowa (2020/2021) - architektura i urbanistyka 

Lista rankingowa (2020/2021) - inżynieria lądowa i transport

Lista rankingowa (2020/2021) - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

Lista rankingowa (2020/2021) - nauki o zarządzaniu i jakością 

***

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (2020/2021)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (2020/2021)

Rules for interviewing (2020/2021)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin