Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 4

Dyscypliny: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk: andrzej.teodorczyk@itc.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. dr hab. inż. Rafał Świercz (Wydział Inżynierii Produkcji);
 2. dr hab. inż. Wojciech Presz (Wydział Inżynierii Produkcji);
 3. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 4. dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 7. dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 8. dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 9. prof. dr hab. inż. Marek Dobosz (Wydział Mechatroniki);
 10. dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);
 11. prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 12. dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 13. dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 14. dr hab. inż. Dmytro Samoilenko (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 15. mgr inż. Stanisław Siatkowski (doktorant);
 16. mgr inż. Aleksej Kaszko (doktorant).

***

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych. Kandydat wpisany na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowany do danej dyscypliny, zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po wgraniu przez niego do systemu IRK, w terminie do 29.09.2020, pisemnej zgody planowanego promotora o objęciu opieką promotorską wraz ze zgodą Kierownika jednostki, w której prowadzone będą badania oraz praktyka dydaktyczna. 

Zgoda potencjalnego promotora (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,42 kB)

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną 1.10.2020.

***

Please note! The ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines are not the lists of the admitted. In order to be placed on the list of the admitted, candidates must submit written acceptance given by the potential supervisor and head of the organisational unit where research and didactic activities will be performed.

The document should be submitted in the IRK system until September 29, 2020.

Acceptance by the potential supervisor (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,68 kB)

Foreign candidates are reminded to also submit NAWA confirmation of their diplomas until September 29, 2020.

The lists of the admitted will be published on October 1, 2020.

***

Lista rankingowa (2020/2021) - automatyka, elektronika i elektrotechnika

Lista rankingowa (2020/2021) - inżynieria mechaniczna 

Lista rankingowa (2020/2021) - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

***

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (2020/2021)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (2020/2021)

Rules for interviewing (2020/2021)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin