Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 4

Dyscypliny: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk: andrzej.teodorczyk@itc.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

1. prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski (Wydział SiMR),

2. dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni (Wydział SiMR),

3. prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda – Rezler (Wydział IBHiLŚ),

4. prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki (Wydział IBHiLŚ),

5. dr hab. inż. J. Szumbarski , prof. uczelni (Wydział MEiL),

6. prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski (Wydział MEiL),

7. prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk (Wydział MEiL),

8. dr hab. inż. Robert Głębocki , prof. uczelni (Wydział MEiL),

9. prof. dr hab. inż. Marek Dobosz (Wydział Mechatroniki),

10. dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki),

11. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni(Wydział Inżynierii Produkcji),

12. dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji),

13. dr hab. inż. Jacek Rabkowski, prof. uczelni (wydział Elektryczny),

14. dr hab. inż. Marcin Szewczyk (wydział Elektryczny),

15. Sławomir Łach (doktorant),

16. Aleksej Kaszko (doktorant).

Lista przyjętych (semestr letni 2019/2020)

Lista nieprzyjętych (semestr letni 2019/2020)

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych (semestr letni 2019/2020)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (semestr letni 2019/2020)

The rules of interview (2019/2020 Spring semester)

***

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr letni 2019/2020)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin