Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 3

Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne, matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja

Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni: r.piramidowicz@elka.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński (Wydział Elektryczny);
 3. dr hab. inż. Łukasz Nogal, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 4. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 5. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych);
 6. dr hab. Michał Ziembowski, prof. uczelni (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych);
 7. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych);
 8. prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki (Wydział Mechatroniki);
 9. dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);
 10. dr hab. Katarzyna Grebieszkow, prof. uczelni (Wydział Fizyki);
 11. dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni (Wydział Fizyki);
 12. prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk (Wydział Fizyki);
 13. dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 14. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 15. prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 16. mgr inż. Kamil Grondys (doktorant);
 17. mgr inż. Bartłomiej Hryniewicki (doktorant);
 18. mgr inż. Mikołaj Płachta (doktorant).

***

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych. Kandydat wpisany na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowany do danej dyscypliny, zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po wgraniu przez niego do systemu IRK, w terminie do 29.09.2020, pisemnej zgody planowanego promotora o objęciu opieką promotorską wraz ze zgodą Kierownika jednostki, w której prowadzone będą badania oraz praktyka dydaktyczna. 

Zgoda potencjalnego promotora (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,42 kB)

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną 1.10.2020.

***

Please note! The ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines are not the lists of the admitted. In order to be placed on the list of the admitted, candidates must submit written acceptance given by the potential supervisor and head of the organisational unit where research and didactic activities will be performed.

The document should be submitted in the IRK system until September 29, 2020.

Acceptance by the potential supervisor (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,68 kB)

Foreign candidates are reminded to also submit NAWA confirmation of their diplomas until September 29, 2020.

The lists of the admitted will be published on October 1, 2020.

***

Lista rankingowa (2020/2021) - automatyka, elektronika i elektrotechnika

Lista rankingowa (2020/2021) - informatyka techniczna i telekomunikacja

Lista rankingowa (2020/2021) - matematyka

Lista rankingowa (2020/2021) - nauki fizyczne

***

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (2020/2021)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (2020/2021)

Rules for interviewing (2020/2021)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin