Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 3

Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki fizyczne, matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja

Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni: r.piramidowicz@elka.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

1. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (MiNI),

2. dr hab. inż. Michał Ziembowski, prof. uczelni (MiNI),

3. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk (MiNI);

4. dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);

5. dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki),                           

6. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska (Wydział MEiL),

7. dr hab. Katarzyna Grebieszkow (Wydział Fizyki),

8. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek (Wydział Fizyki),

9. prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk (Wydział Fizyki),

10. prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński (Wydział Elektryczny),

11. dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny),

12. dr hab. inż. Sylwester Robak prof. uczelni (Wydział Elektryczny),

13. dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni (Wydział EiTI),

14. prof. dr hab. Mieczysław Muraszkiewicz (Wydział EiTI),

15. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (Wydział EiTI),

16. Paulina Kruk-Fura (doktorant),

17. Andrzej Manujło (doktorant),

18. Łukasz Chorchos (doktorant),

19. Alicja Gosiewska (doktorant).

Lista przyjętych (semestr letni 2019/2020)

Lista nieprzyjętych (semestr letni 2019/2020)

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych (semestr letni 2019/2020)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (semestr letni 2019/2020)

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr letni 2019/2020)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin