Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 2

Dyscypliny: inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska: m.jakubowska@mchtr.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji);
 2. dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji);
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz (Wydział Elektryczny);
 4. dr hab. inż. Marcin Kołodziej (Wydział Elektryczny);
 5. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 6. dr hab. inz. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 7. dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 8. dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 9. dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni (Wydział Zarządzania);
 10. prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki);
 11.  prof. dr hab. inż. Robert Sitnik (Wydział Mechatroniki);
 12. dr hab. inż. Piotr Tulik (Wydział Mechatroniki);
 13. dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 14. prof. dr inż. Mariusz Pyrz (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 15. dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 16. dr hab. inż. Andrzej Ordys, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);
 17. mgr inż. Kacper Skarżyński (doktorant);
 18. mgr inż. Natalia Wolska (doktorantka).

***

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych. Kandydat wpisany na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowany do danej dyscypliny, zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po wgraniu przez niego do systemu IRK, w terminie do 29.09.2020, pisemnej zgody planowanego promotora o objęciu opieką promotorską wraz ze zgodą Kierownika jednostki, w której prowadzone będą badania oraz praktyka dydaktyczna. 

Zgoda potencjalnego promotora (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,42 kB)

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną 1.10.2020.

***

Please note! The ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines are not the lists of the admitted. In order to be placed on the list of the admitted, candidates must submit written acceptance given by the potential supervisor and head of the organisational unit where research and didactic activities will be performed.

The document should be submitted in the IRK system until September 29, 2020.

Acceptance by the potential supervisor (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,68 kB)

Foreign candidates are reminded to also submit NAWA confirmation of their diplomas until September 29, 2020.

The lists of the admitted will be published on October 1, 2020.

***

Lista rankingowa (2020/2021) - inżynieria biomedyczna

Lista rankingowa (2020/2021) - inżynieria mechaniczna

Lista rankingowa (2020/2021) - nauki o zarządzaniu i jakości

***

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (2020/2021)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (2020/2021)

Rules for interviewing (2020/2021)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin