Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 2

Dyscypliny: inżynieria mechaniczna, inżynieria biomedyczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik: dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni: piotr.przybylowicz@pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

1. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni (Wydział SiMR),

2. dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni (Wydział SiMR),

3. dr hab. inż. Robert Sitnik, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki),

4. dr hab. inż. Gerard Cybulski, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki),

5. prof. dr hab. niż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki),             

6. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni (Wydział MEiL),

7. dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni (Wydział MEiL),

8. dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji),

9. dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Produkcji),

10. dr hab. inż. Jarosław Domański (Wydział Zarządzania),

11. dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni (KNEiS Płock – Wydział Zarządzania),

12. dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii),

13. prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz (Wydział Elektryczny),

14. dr hab. inż. Bartosz Sawicki (Wydział Elektryczny),              

15. dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni (Wydział EiTI),

16. Jakub Deda (doktorant),

17. Maciej Zams (doktorant),

18. Angelika Wilk (doktorant),

19. Michał Gajda (doktorant).

Lista przyjętych (semestr letni 2019/2020)

Lista nieprzyjętych (semestr letni 2019/2020)

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych (semestr letni 2019/2020)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (semestr letni 2019/2020)

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr letni 2019/2020)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin