Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 1

Dyscypliny: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne

Kierownik: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska: ejmal@ch.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

1. prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Wydział Chemiczny),

2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (Wydział Chemiczny),

3. dr hab. inż. Aldona Zalewska (Wydział Chemiczny);

4. dr hab. inż. Andrzej Krasiński (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),

5. dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni  (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),

6. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),

7. prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska (Wydział Inżynierii Materiałowej),

8. dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej),

9. dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej),

10. dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii),

11. prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki),

12. prof. dr hab. inż. Piotr Magierski (Wydział Fizyki),

13. Samanta Gloeh (doktorant),

14. Marlena Roguszewska (doktorant),

15. Urszula Michalczuk (doktorant),

16. Norbert Wiatr (doktorant),

17. Kamil Dydek (doktorant).

Lista przyjętych (semestr letni 2019/2020)

Lista nieprzyjętych (semestr letni 2019/2020)

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych (semestr letni 2019/2020)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (semestr letni 2019/2020)

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr letni 2019/2020)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin