Znak Politechniki Warszawskiej

Szkoła Doktorska nr 1

Dyscypliny: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne

Kierownik: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska: ejmal@ch.pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 2. prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 3. dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 4. prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 5. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 6. prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Wydział Chemiczny);
 7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (Wydział Chemiczny);
 8. dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny);
 9. dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 10. dr hab. Jolanta Mierzejewska (Wydział Chemiczny);
 11. prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (Wydział Fizyki);
 12. prof. dr hab. inż. Piotr Magierski (Wydział Fizyki);
 13. mgr inż. Grzegorz Łukaszewicz (doktorant);
 14. mgr inż. Mikołaj Więckowski (doktorant);
 15. mgr inż. Dominik Wołosz (doktorant);
 16. mgr inż. Kamil Dydek (doktorant).

***

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych. Kandydat wpisany na listę rankingową, wstępnie zakwalifikowany do danej dyscypliny, zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po wgraniu przez niego do systemu IRK, w terminie do 29.09.2020, pisemnej zgody planowanego promotora o objęciu opieką promotorską wraz ze zgodą Kierownika jednostki, w której prowadzone będą badania oraz praktyka dydaktyczna. 

Zgoda potencjalnego promotora (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,42 kB)

Listy osób przyjętych opublikowane zostaną 1.10.2020.

***

Please note! The ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines are not the lists of the admitted. In order to be placed on the list of the admitted, candidates must submit written acceptance given by the potential supervisor and head of the organisational unit where research and didactic activities will be performed.

The document should be submitted in the IRK system until September 29, 2020.

Acceptance by the potential supervisor (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,68 kB)

Foreign candidates are reminded to also submit NAWA confirmation of their diplomas until September 29, 2020.

The lists of the admitted will be published on October 1, 2020.

***

Lista rankingowa (2020/2021) - inżynieria chemiczna 

Lista rankingowa (2020/2021) - inżynieria materiałowa

Lista rankingowa (2020/2021) - nauki chemiczne

***

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (2020/2021)

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej (2020/2021)

Rules for interviewing (2020/2021)

***

Zasady Rekrutacji

Program Kształcenia

Regulamin