Znak Politechniki Warszawskiej

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na semestr letni 2019/2020

2019/2020 Spring semester admissions

_________________________________________________________________________________________________________________

ETAP
STAGE
TERMIN
DATE

Rejestracja kandydatów w systemie

Registration in the electronic recruitment system

08-15.01.2020

Składanie dokumentów

Submitting documents

08-20.01.2020

Rozmowy kwalifikacyjne

Interviews

23-28.01.2020

Publikacja listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin

Publication of the ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines

03.02.2020

Składanie dokumentów uzupełniających (zgody promotora oraz kierownika j.o., w której prowadzone będą badania)

Submitting additional documents (consent of the potential supervisor and head of the organisational unit where research will be conducted)

04-17.02.2020

Publikacja listy przyjętych

Publication of the list of the admitted

19.02.2020

Pierwszy dzień semestru letniego 2019/2020

First day of the 2019/2020 Spring semester

22.02.2020

Rekrutacja prowadzona będzie do Szkoły Doktorskiej nr 1, 2, 3 i 4. Szkoła Doktorska nr 5 prowadzi rekrutację tylko w semestrze zimowym.

The admissions concern Doctoral School No. 1, 2, 3 and 4. Admissions to Doctoral School No. 5 is conducted in Fall semester only.