Znak Politechniki Warszawskiej

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na semestr letni 2020/2021

2020/2021 Spring semester admissions

_________________________________________________________________________________________________________________

ETAP
STAGE
TERMIN
DATE

Rejestracja oraz składanie dokumentów w systemie IRK

Registration and submitting documents in the IRK electronic recruitment system

05-12.01.2021

Rozmowy kwalifikacyjne

Interviews

14-21.01.2021

Publikacja listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin

Publication of the ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines

22.01.2021

Składanie dokumentów uzupełniających (zgody promotora oraz kierownika j.o., w której prowadzone będą badania)

Submitting additional documents (consent of the potential supervisor and head of the organisational unit where research will be conducted)

23.01-03.02.2021

Publikacja listy przyjętych

Publication of the list of the admitted

05.02.2021

Pierwszy dzień semestru letniego 2020/2021

First day of the 2020/2021 Spring semester

20.02.2021

Rekrutacja prowadzona będzie do Szkoły Doktorskiej nr 1, 2, 3 i 4. Szkoła Doktorska nr 5 prowadzi rekrutację tylko w semestrze zimowym.

The admissions concern Doctoral School No. 1, 2, 3 and 4. Admissions to Doctoral School No. 5 is only conducted in Fall semester.