Znak Politechniki Warszawskiej

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na semestr zimowy 2020/2021

2020/2021 Winter semester admissions

_________________________________________________________________________________________________________________

ETAP
STAGE
TERMIN
DATE

Rejestracja kandydatów w systemie

Registration in the electronic recruitment system

01-31.08.2020

Składanie dokumentów

Submitting documents

01.08-04.09.2020

Rozmowy kwalifikacyjne

Interviews

08-14.09.2020

Publikacja listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin

Publication of the ranking lists of candidates pre-qualified to the disciplines

16.09.2020

Składanie dokumentów uzupełniających (zgody promotora oraz kierownika j.o., w której prowadzone będą badania)

Submitting additional documents (consent of the potential supervisor and head of the organisational unit where research will be conducted)

17-28.09.2020

Publikacja listy przyjętych

Publication of the list of the admitted

01.10.2020