Znak Politechniki Warszawskiej

Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska zakończyła przyjmowanie aplikacji do programu Doktorat wdrożeniowy na rok 2020. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.  

***

Zasady ogólne

Aby wziąć udział w programie, należy być osobą zatrudnioną na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Poza opiekunem pomocniczym, każdy uczestnik kształcenia w Szkole Doktorskiej musi posiadać promotora z Uczelni. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wcześniejszy kontakt z potencjalnym promotorem i uzgodnienie z nim zagadnienia, które mogłoby być realizowane w ramach programu. To znacząco przyspieszy późniejszy proces rekrutacji do programu.

Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, będą musiały wówczas przejść rekrutację do Szkół Doktorskich PW, a po przyjęciu do Szkoły zrealizować 8-semestralny program kształcenia obowiązujący wszystkich uczestników kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Pytania natury organizacyjno-formalnej proszę kierować na adres Anna.Poskrobko@pw.edu.pl, natomiast pytania dot. tematyki realizowanych badań, potencjalnych promotorów itp. proszę kierować do koordynatorów wydziałowych lub Kierowników Szkół Doktorskich.

Koordynatorzy programu na Wydziałach:

Kierownicy Szkół Doktorskich:

Wszystkie informacje dotyczące naboru do programu umieszczane będą w zakładce Doktorat wdrożeniowy (www.pw.edu.pl -> Rekrutacja -> Szkoły Doktorskie -> Doktorat wdrożeniowy)