Znak Politechniki Warszawskiej

Komputerowe wspomaganie projektowania z podstawami wzornictwa przemysłowego - PR PW

Organizator
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych,
Instytut Podstaw Budowy Maszyn PW
Adres

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84
e-mail: sto@simr.pw.edu.pl,
tel. 22 234 83 48, 0 606 986 703

WWW
http://kaus.simr.pw.edu.pl/kwpipwp
Kierownik

dr hab. inż. Piotr Skawiński

Charakterystyka

Głównym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności wykorzystania metod i narzędzi komputerowych na każdym etapie procesu projektowego, począwszy od prac koncepcyjnych poprzez analizy, wariantowanie rozwiązań, projektowanie szczegółowe, aż do etapu wytwarzania i badań prototypu produktu. Wykorzystanie technologii komputerowych w przygotowaniu i realizacji produkcji jest obecnie najważniejszym działaniem prowadzącym do wzrostu produktywności przedsiębiorstw i pozwalającym na sprostanie wymogom konkurencji na rynku.

Studia adresowane są do inżynierów uczestniczących w realizacji procesów projektowych. Opracowując program studiów przyjęto założenie, że słuchacze posiadają przygotowanie z zakresu podstawowej obsługi komputera (system operacyjny, MS Office, internet) oraz opanowali na poziomie podstawowym posługiwanie się jednym z systemów CAD. Uwzględniając wymagania rynkowe formułowane w odniesieniu do nowych produktów, w programie studiów zawarto, oprócz tematyki związanej z technologiami komputerowymi, także zagadnienia z zakresu zastosowania materiałów inteligentnych, projektowania wzorniczego oraz marketingu.

Czas trwania
Studia trwają dwa semestry i realizowane są w systemie zaocznym. Łączna ilość zajęć wyniesie min. 260 godz. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trakcie trzydniowych (piątek–sobota-niedziela) sesji zjazdowych organizowanych raz w miesiącu.
Opłaty
4 000zł
Dodatkowe informacje

Program studiów opracowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.