Znak Politechniki Warszawskiej

Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE

Organizator
Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Adres

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel. 22 621-54-63, zpk@meil.pw.edu.pl

WWW
www.cad.meil.pw.edu.pl
Kierownik

dr inż. Stanisław Suchodolski

Charakterystyka

Studia przygotowują absolwentów do czynnego stosowania technik komputerowych w zakresie projektowania
i wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej. Przeznaczone są dla inżynierów o specjalnościach konstrukcyjnych i technologicznych.

Program:

  • Metody elementów skończonych (MES),
  • Podstawy komputerowej grafiki inżynierskiej – program AutoCAD,
  • Projektowanie bryłowe – program SOLID EDGE,
  • Zaawansowane komputerowe systemy projektowe – NX (UNIGRAPHICS)/ProENGINEER,
  • Komputerowe modelowanie układów wieloczłonowych.
Czas trwania
2 semestry i obejmuje 195 godz. zajęć. Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
Zasady naboru
Dla absolwentów studiów I i II stopnia. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin zgłoszeń
15 września
Opłaty
5400 zł (z możliwością rozłożenia na 2 raty)
Dodatkowe informacje

Na zakończenie studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia na Politechnice Warszawskiej.
Więcej informacji - www.cad.meil.pw.edu.pl.