Znak Politechniki Warszawskiej

Akademia KAIZEN

Organizator
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
Adres

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 86
tel. 22 849 94 93, fax. 22 849 97 98

WWW
http://www.iosp.wip.pw.edu.pl
Kierownik

Kierownik studiów - prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Charakterystyka

Kolejna, XII edycja Studiów rozpocznie się w październiku 2020 r., a zajęcia trwać będą do czerwca 2021 r. W tym czasie odbędzie się 11 zjazdów, czyli 235 godzin zajęć, w tym seminarium dyplomowe i BHP. Wspólna kadra konsultantów praktyków i wykładowców zapewni najwyższy poziom nauczania.

Zakres tematyczny Studiów koncentruje się na KAIZEN, jako koncepcji zarządzania działalnością operacyjną i obejmuje podstawy wielu współczesnych systemów zarządzania, jak: Just-In-Time, Lean Management, Total Quality Management, Total Productive Maintenance. Tematyka Studiów obejmuje zagadnienia związane z optymalizacją przepływu materiałów, skracaniem cykli produkcyjnych, minimalizacją zapasów, usprawnianiem pracy indywidualnej i zespołowej, racjonalizacją wykorzystania zasobów, orientacją na Klienta, podejściem procesowym, eliminacją strat, poprawą jakości i ciągłymi usprawnieniami, a także kierowaniem i motywowaniem zespołów. Zajęcia będą oparte o liczne przykłady z obszaru firm produkcyjnych oraz usługowych. 
 
Ukończenie Studiów Podyplomowych oprócz zdobycia Świadectwa ukończenia prestiżowej Uczelni Wyższej, daje szansę (po zdaniu egzaminu i wzięciu udziału w szkoleniu dodatkowym KAIZEN Toolbox) uzyskania Certyfikatu Trenera KAIZEN, sygnowanego przez międzynarodową organizację KAIZEN Institute Consulting Group, która od lat dba o rozwój przedsiębiorstw na całym świecie. Certyfikat ten jest uznawanym na wszystkich kontynentach dokumentem potwierdzającym zdobytą wiedzę oraz umożliwiającym przekazywanie jej innym adeptom filozofii KAIZEN. Wszystkie osoby, które przejdą i zaliczą wyznaczone szkolenia otrzymają certyfikat PRAKTYKA KAIZEN.
 
Praktyczny wymiar Studiów realizowany jest m.in. poprzez pracę końcową, która jest studium przypadku usprawnienia wdrażanego w firmie studenta.

Czas trwania
Zajęcia na Studiach Podyplomowych „Akademia KAIZEN” rozpoczynają się w październiku 2020 r., a zakończą się w czerwcu 2021r. Odbywać się będą w systemie dwudniowych zjazdów. Zajęcia prowadzone są w soboty w godzinach od 8:45 do 17:00 (10 godzin) i niedziele od 8:00 do 14:40 (8 godzin). Miejsce zajęć - Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji oraz firmy partnerskie.
Zasady naboru
O przyjęciu na studia „Akademia KAIZEN” decyduje kolejność zgłoszeń. Grupa liczy 16 - 18 osób. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia Studiów I lub II stopnia. Ponadto od kandydatów wymagana jest co najmniej roczna praktyka zawodowa.
Termin zgłoszeń
Rekrutacja trwa do 14 października 2020 r.
Opłaty
Cena za 2 semestralny program uprawniający do otrzymania Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych podana będzie na formularzu zgłoszeniowym i wynosi 12 900 zł.
Dopuszcza się możliwość opłacenia studiów w 2 równych ratach, po uprzednim złożeniu pisma do Kierownika Studiów i pozytywnym jego rozpatrzeniu.
Dodatkowe informacje

Politechnika Warszawska
telefonicznie: 883 990 408 
osoba kontaktowa: Łukasz Bielakowski, e-mail: lbielakowski@gmail.com

Do pobrania