Znak Politechniki Warszawskiej

Energoelektronika

Organizator
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej we współpracy z firmą MEDCOM
Adres

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
 Gmach Elektrotechniki, pokój GE 312
 tel. +48 22 234 6023
 e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

WWW
www.energoelektronika.edu.pl
Kierownik

dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. PW

Charakterystyka

Studia podyplomowe „Energoelektronika” przygotowują do pracy przy projektowaniu, badaniu i eksploatacji nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych. Zespół prowadzących zajęcia składa się pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej – najlepszej polskiej uczelni technicznej - oraz pracowników firmy Medcom – czołowego producenta takich urządzeń w kraju - a więc łączy solidną wiedze akademicką i najnowsze osiągnięcia badawcze z wieloletnimi doświadczeniami w wielu obszarach zastosowań energoelektroniki.

Studia kładą szczególny nacisk na zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w obszarze:

  • topologii przekształtników energoelektronicznych,
    • stosowanych w nich elementów (w tym półprzewodnikowych na bazie  węglika krzemu SiC i azotku galu GaN),
  • praktycznych systemów zabezpieczeń i pomiarów,
  • układów mikroprocesorowych i ich oprogramowania,
  • interfejsów mikrokontrolerów,
  • systemów bateryjnych i superkondensatorowych.

Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów, wziąć udział w opracowanych specjalnie w tym celu laboratoriach: przekształtników energoelektronicznych oraz techniki mikroprocesorowej.  Nie zabraknie także symulacji komputerowych prowadzonych przy użyciu nowoczesnego oprogramowania.

Czas trwania
2 semestry, 360 godzin
Zasady naboru
Aby wziąć udział w studiach należy ukończyć studia I-go lub II-go stopnia, znać biegle angielski oraz posiadać uprawnienia SEP do 1kV. O przyjęciu na studia decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
Termin zgłoszeń
do 15 IX
Opłaty
Wysokość opłaty wynosi 7000 zł. Opłatę można wnieść w dwóch ratach.
Dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie 12 zjazdów na semestr, w trybie piątek po południu/ sobota (cały dzień z przerwą na lunch).