Znak Politechniki Warszawskiej

Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie - inżynierów

Organizator
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Instytut Telekomunikacji
Politechnika Warszawska
Adres

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19,

pokój 508 tel: (22 ) 234 7434, fax: (22) 825 7477

e-mail: m.kowalska@tele.pw.edu.pl

WWW
Kierownik

dr inż. Sławomir Kula, doc. PW

Charakterystyka

Oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które na co dzień w pracy zawodowej  stykają się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi zajmując się aspektami organizacyjnymi, ekonomiczno-finansowymi, prawnymi czy marketingowymi w sektorze telekomunikacji i teleinformatyki, i które nie mają wykształcenia wyższego w zakresie telekomunikacji bądź kierunków pokrewnych.

Tematyka:

Program studiów podyplomowych  stanowi kompendium wiedzy z zakresu współczesnej telekomunikacji i obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Sieci i systemy dostępowe – przewodowe i bezprzewodowe
 • Sieci i systemy transportowe warstwy szkieletowej
 • Media transmisyjne
 • Sieci LAN i WAN
 • Technikę IP i tworzenie stron www
 • Telefonię stacjonarna, VoIP, komórkową
 • Sieci komórkowe od GSM do LTE
 • Jakość usług
 • Podstawy programowania
 • Sygnały percepcyjne i ich własności
 • Zarządzanie sieciami
 • Bezpieczeństwo
 • Aspekty prawne
 • Aspekty ekonomiczne
 • Współpraca międzyoperatorska
 • Ewolucja ICT

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, laboratoriów stacjonarnych (w Instytucie Telekomunikacji PW) i wykonywanych zdalnie (na odległość) oraz zajęć projektowych.

Czas trwania
2 semestry
Zasady naboru
Absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli studia nie związane z kierunkiem telekomunikacja bądź kierunkami pokrewnymi oraz absolwenci, kierunków nietechnicznych.
Termin zgłoszeń
Do 8 października 2020 r.
Minimalna liczba uczestników studiów: 12 słuchaczy
Opłaty
8000 zł (rata I 4000 zł, rata II 4000 zł)
Dodatkowe informacje

1. Kandydaci rejestrują się za pomocą strony rekrutacja.pw.edu.pl. O przyjęciu na studia decyduje:

- spełnienie warunków formalnych, w tym posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

- kolejność zgłoszeń,

- dostarczenie do Sekretariatu Dydaktycznego (pokój 508) wydrukowanego „Wniosku o przyjęcia na studia podyplomowe” oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie do 9 października 2020 r.

2. Informacji na temat studiów udziela Sekretariat (w okresie wakacji Sekretariat nieczynny od 20.07.2020 r. do 28.08.2020 r.)