Znak Politechniki Warszawskiej

Materiały polimerowe

Organizator
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

WWW
http://www.pw.plock.pl/podyplomowe/MP
Kierownik

dr inż. Wiesława Ciesińska

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • Surowców i metod otrzymywania związków wielkocząsteczkowych,
  • Technologii otrzymywania tworzyw sztucznych
  • Budowy polimerów
  • Właściwości, przetwórstwa i zastosowania tworzyw sztucznych
  • Potencjalnych zagrożeń ze strony materiałów polimerowych i surowców do ich otrzymywania dla środowiska naturalnego oraz recyclingu tworzyw sztucznych
  • Kompozytów polimerowych
  • Nomenklatury angielskiej dotyczącej surowców, procesów otrzymywania i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania
2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty.
Termin zgłoszeń
Połowa października lub połowa stycznia danego roku kalendarzowego
Opłaty
5100 zł (za 2 semestry)
Dodatkowe informacje

Informatyczny system rekrutacyjny:

Rekrutacja PW – https://rekrutacja.pw.edu.pl

Punkt rekrutacyjny:
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
mgr Dorota Chudzicka (kierownik Dziekanatu)
pokój 214, poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00
tel.: 24 367 22 23
e-mail: dorota.chudzicka@pw.edu.pl

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
Dowód osobisty, dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia oraz wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz).

Planowany termin rozpoczęcia edycji:

październik/listopad danego roku kalendarzowego lub styczeń/luty danego roku kalendarzowego