Znak Politechniki Warszawskiej

Logistyka w przedsiębiorstwie - PR PW

Organizator
Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Adres

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

WWW
http://www.pw.plock.pl/podyplomowe/LwP
Kierownik

dr inż. Cezary Wiśniewski

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: współczesnych metod planowania i zaopatrywania przedsiębiorstwa we wszystkie niezbędne do produkcji zasoby, wspomagania gospodarowania tymi zasobami, realizacji fizycznych przepływów tych zasobów między otoczeniem a firmą oraz w jej obrębie, dystrybucji wyrobów, wspomagania obsługi klienta i sprzedaży wyrobów oraz serwisowej opieki nad nimi, gospodarowania opakowaniami i odpadami. Program kształcenia studiów podyplomowych obejmuje między innymi następujące moduły kształcenia:

  • Podstawy logistyki,
  • Logistyka zaopatrzenia firmy w zasoby,
  • Logistyka w przedsiębiorstwie,
  • Logistyka dystrybucji,
  • Optymalizacja decyzji w logistyce,
  • Informatyczne systemy wspomagania prac logistycznych,
  • Zagadnienia ekonomiczne w logistyce przedsiębiorstwa.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania
2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty

Termin zgłoszeń
Połowa października danego roku kalendarzowego
Opłaty
4950 zł (za dwa semestry)
Dodatkowe informacje

Informatyczny system rekrutacyjny:
Rekrutacja PW  – https://rekrutacja.pw.edu.pl

Punkt rekrutacyjny:

Politechnika Warszawska 
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock
Gmach Mechaniki - pokój 31 (parter)

tel./fax: 24 367 22 79

tel.: 24 367 22 74

e-mail: janina.olewnik@pw.edu.pl

Planowany termin rozpoczęcia edycji:
październik/listopad danego roku kalendarzowego

Program kształcenia studiów podyplomowych zmodyfikowany ze środków projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: dowód osobisty, dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia oraz wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz).