Znak Politechniki Warszawskiej

Informatyzacja technologii chemicznej

Organizator
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Adres

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

WWW
http://www.pw.plock.pl/podyplomowe/ITCh
Kierownik

doc. dr inż. Małgorzata Petzel

Charakterystyka

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:

  • alternatywnych systemów komputerowych,
  • sieci komputerowych,
  • tworzenia i edycji grafiki,
  • komputerowego wspomagania rysunku technicznego,
  • symulacji przemysłowych procesów technologicznych,
  • baz danych,
  • programowania liniowego
  • PIMS,
  • projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych.

Osoby, które ukończą studia podyplomowe, otrzymują świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską.

Czas trwania
2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru
Zakwalifikowanie do przyjęcia na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o złożone dokumenty
Termin zgłoszeń
Połowa października danego roku kalendarzowego
Opłaty
5150 zł (za dwa semestry)
Dodatkowe informacje

Informatyczny system rekrutacyjny:
Rekrutacja PW  – https://rekrutacja.pw.edu.pl

Punkt rekrutacyjny:
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Gmach Główny, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
mgr Dorota Chudzicka (kierownik Dziekanatu)
pokój 214, poniedziałek – piątek,  godz. 9.00 – 14.00
tel.: 24 367 22 23
e-mail: dorota.chudzicka@pw.edu.pl

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: dowód osobisty, dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia oraz wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe (w punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz formularz).

Planowany termin rozpoczęcia edycji: październik/listopad danego roku kalendarzowego.