Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta wydziałów

Studia doktoranckie są prowadzone jako:

 • stacjonarne w języku polskim,
 • stacjonarne w języku angielskim,
 • niestacjonarne w języku polskim,
 • niestacjonarne w języku angielskim,

 na następujących wydziałach w wyszczególnionych odpowiednio dyscyplinach:

Wydział Architektury

tel. + 48 22 234 5206, +48 22 628 5370, www.arch.pw.edu.pl
dyscypliny:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

tel. + 48 24 367 2213, www.pw.plock.pl
dyscypliny:

 • budownictwo (stacjonarne w języku polskim);
 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Chemiczny

tel. + 48 22 234 7574, www.ch.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • chemia (stacjonarne w języku polskim);
 • technologia chemiczna (stacjonarne w języku polskim);
 • biotechnologia (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Elektryczny

tel. + 48 22 234 1532, www.ee.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim);
 • elektrotechnika (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • informatyka (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

tel. +48 22 234 5349, www.elka.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku angielskim);
 • elektronika (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku angielskim);
 • informatyka (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku angielskim);
 • telekomunikacja (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku angielskim).

Wydział Fizyki

tel. + 48 22 234 7267, www.if.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • fizyka (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku angielskim).

Wydział Geodezji i Kartografii

tel. + 48 22 234 7369, www.gik.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • geodezja i kartografia (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

tel. + 48 22 234 6369, www.ichip.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • inżynieria chemiczna (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Inżynierii Lądowej

tel. + 48 22 234 5670, www.il.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • budownictwo (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku angielskim).

Wydział Inżynierii Materiałowej

tel. + 48 022 234 8399, www.inmat.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • inżynieria materiałowa (stacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Inżynierii Produkcji

tel. + 48 022 234 8420, www.wip.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • mechanika (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim).

Wydział Inżynierii Środowiska

tel. + 48 022 234 5945, www.is.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • inżynieria środowiska (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

tel. + 48 022 234 7295, www.mini.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • matematyka (stacjonarne w języku polskim);
 • informatyka (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Mechatroniki

tel. + 48 22 234 8537, www.mchtr.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

tel. + 48 22 234 5247, www.meil.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • automatyka i robotyka (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • energetyka (stacjonarne w języku polskim i angielskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • mechanika (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

tel. + 48 22 234 8435, www.simr.pw.edu.pl
dyscypliny:

 • budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim i angielskim);
 • mechanika (stacjonarne, niestacjonarne w języku polskim i angielskim).

Wydział Transportu

tel. + 48 22 234 7364, www.wt.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • transport (stacjonarne w języku polskim).

Wydział Zarządzania

tel. + 48 22 234 8432, www.wz.pw.edu.pl
dyscyplina:

 • nauki o zarządzaniu (stacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku polskim, niestacjonarne w języku angielskim)