Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych

 

                                                                                  

Studia  stacjonarne II stopnia 2021/2022 Liczba miejsc na studiach stacjonarnych
Kierunek (nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny) Wydział od X 2021 od II 2022
Administracja Administracji i Nauk Społecznych 220 _
Aerospace Engineering/Lotnictwo i kosmonautyka 
(studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 15
Architecture/Architektura 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Architektury 25 _
Architektura Architektury 150 _
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny _ 30
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
25 -
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 30 55
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 30
Biotechnologia Chemiczny 10 70
Biotechnology/Biotechnologia 
(studia w języku angielskim)
Chemiczny _ 15
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Inżynierii Lądowej 15 -
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Transportu 15 -
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120 _
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 60 _
Civil Engineering/Budownictwo 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Inżynierii Lądowej 30 _
Computer Science/Informatyka 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Computer Science and Information Systems/Informatyka i Systemy Informacyjne 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 20
Data Science/Inżynieria i analiza danych 
(studia w języku angielskim)
Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 30
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 75 _
Electrical Engineering/Elektrotechnika 
(studia w języku angielskim)
Elektryczny 25 _
Elektromobilność Elektryczny _ 30
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Elektrotechnika Elektryczny _ 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Environmental Engineering\Inżynieria środowiska 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 30
Fizyka techniczna Fizyki 20 80
Geodesy and Cartography/Geodezja i kartografia 
(studia w języku angielskim)
Geodezji i Kartografii 30 -
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii _ 90
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii _ 60
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 70
Informatyka stosowana Elektryczny _ 100
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 30 30
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej _ 70
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 15 60
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych - 30
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240 _
Inżynieria zarządzania Zarządzania - 60
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Management and Production Engineering/Zarządzanie i inżynieria produkcji 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
60 60
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 60 _
Materials Science and Engineering/Inżynieria materiałowa 
(studia w języku angielskim)
Inżynierii Materiałowej - 15
Mechanika i budowa maszyn Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
50 -
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 20 30
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 25
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych _ 30
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery /Mechanika pojazdów i maszyn roboczych 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Samochodów i Maszyn Roboczych 30 _
Mechatronics/Mechatronika 
(studia w języku angielskim)
Mechatroniki 24 24
Mechatronika Mechatroniki 65 85
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych _ 30
New Generation Power Engineering and Energy Markets/Energetyka nowej generacji
(studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 -
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60 _
Papiernictwo i poligrafia Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
25 -
Photonics/Fotonika 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Fizyki 15 30
Power Engineering/Energetyka 
(studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 15 25
Robotics and Automatic Control/Robotyka i automatyka
(studia w języku angielskim)
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 -
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 30
Technologia chemiczna Chemiczny 20 110
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 20 30
Telecommunications/Telekomunikacja 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Transport Transportu 90 -
Transport/Transport
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
Transportu 30 -
Zarządzanie Zarządzania 60 -
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej  Zarządzania 30 30
Zarządzanie i inżynieria produkcji Mechaniczny Technologiczny
(Uwaga: do dnia 31.07.2021 r. obowiązywała nazwa Wydział Inżynierii Produkcji)
50 -

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących dopłat za studia na niektórych kierunkach anglojęzycznych znajdują się w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne.

Na studia rozpoczynające się od semestru letniego (od lutego 2022 r.) będzie prowadzona oddzielna rejestracja

 

 
 

Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 1,20 MB)