Znak Politechniki Warszawskiej

Oferta studiów stacjonarnych

 

                                                                                  

Studia  stacjonarne II stopnia 2021/2022 Liczba miejsc na studiach stacjonarnych
Kierunek (nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny) Wydział od X 2021 od II 2022
Administracja (link pojawi się wkrótce) Administracji i Nauk Społecznych 220 _
Aerospace Engineering/Lotnictwo i kosmonautyka (studia w języku angielskim) Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 10 15
Architecture/Architektura (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Architektury 25 _
Architektura Architektury 150 _
Automatic Control and Robotics Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30  
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny _ 30
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Inżynierii Produkcji 25 -
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 30 55
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 30
Biotechnologia Chemiczny 10 70
Biotechnology/Biotechnologia (studia w języku angielskim) Chemiczny _ 15
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Inżynierii Lądowej 15 -
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Transportu 15 -
Budownictwo Inżynierii Lądowej 120 _
Budownictwo Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 60 _
Civil Engineering/Budownictwo (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Inżynierii Lądowej 30 _
Computer Science/Informatyka (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Computer Science and Information Systems/Informatyka i Systemy Informacyjne (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 20
Data Science/Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 15 30
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 75 _
Electrical Engineering/Elektrotechnika (studia w języku angielskim) Elektryczny 25 _
Elektromobilność Elektryczny _ 30
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Elektrotechnika Elektryczny _ 120
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Environmental Engineering\Inżynieria środowiska (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 30 30
Fizyka techniczna Fizyki 20 80
Geodesy and Cartography/Geodezja i kartografia (studia w języku angielskim) Geodezji i Kartografii - 30
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii _ 90
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii _ 60
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 30 70
Informatyka stosowana Elektryczny _ 100
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 30 30
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej _ 70
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 15 60
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych - 30
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 240 _
Inżynieria zarządzania Zarządzania - 60
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 60
Management and Production Engineering/Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia w języku angielskim) Inżynierii Produkcji 60 60
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 60 _
Materials Science and Engineering/Inżynieria materiałowa (studia w języku angielskim) Inżynierii Materiałowej - 15
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Produkcji 50 -
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 20 30
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 25 25
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych _ 30
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery /Mechanika pojazdów i maszyn roboczych (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Samochodów i Maszyn Roboczych 30 _
Mechatronics/Mechatronika (studia w języku angielskim) Mechatroniki 24 24
Mechatronika Mechatroniki 65 85
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych _ 30
New Generation Power Engineering and Energy Markets/Energetyka nowej generacji (studia w języku angielskim) Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 30 -
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 60 _
Papiernictwo i poligrafia Inżynierii Produkcji 25 -
Photonics/Fotonika (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Fizyki 15 30
Power Engineering/Energetyka (studia w języku angielskim) Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 15 25
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 20 30
Technologia chemiczna Chemiczny 20 110
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 20 30
Telecommunications/Telekomunikacja (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Elektroniki i Technik Informacyjnych 20 20
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 80 80
Transport Transportu 90 -
Transport (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata) Transportu 30 -
Zarządzanie Zarządzania 60 -
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej  Zarządzania - 60
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Produkcji 50 -

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących dopłat za studia na niektórych kierunkach anglojęzycznych znajdują się w zakładce Dopłata za studia anglojęzyczne.

Na studia rozpoczynające się od semestru letniego (od lutego 2022 r.) będzie prowadzona oddzielna rejestracja

 

 
 

Kierunki i specjalności studiów drugiego stopnia 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 1,34 MB)