Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych I stopnia prowadzone w języku angielskim. 
Zgodnie z decyzją Rektora nr 89/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. niektóre z nich wymagają dopłaty w roku akademickim 2019/2020.

 

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2019/2020
(za każdy semestr studiów)
  
Architecture Architektury 2 500 zł
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 3 100 zł 
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 040 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 000 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery  Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 000 zł

Informacje na temat dopłat za studia w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021 zostaną opublikowana po ogłoszeniu odpowiedniej decyzji Rektora.