Znak Politechniki Warszawskiej

Uczestnicy olimpiad, konkursów i turniejów

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki ubiegania się o przyjęcie na studia, oraz ubiegają się o przyjęcie na studia po raz pierwszy i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, konkursów lub turniejów, zostanie przyznana liczba punktów PK = 225 lub z odpowiedniego przedmiotu, uwzględnionego w tej procedurze, zostanie im przyznana liczba punktów P = 100.

Finaliści olimpiad ogólnopolskich z roku 2020 będą traktowani jako laureaci tych olimpiad.

Kandydaci, którzy mają określone osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy turniejach, uwzględnianych w procedurze kwalifikacyjnej w PW i chcą z nich skorzystać, muszą w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego uzupełnić specjalne pola (w postaci list rozwijanych) dotyczące tych osiągnięć. Zgłoszenie to zostanie zaakceptowane po załączeniu poprzez odpowiednią zakładkę na IKR, do dnia 30 czerwca 2021 r., kopii właściwego zaświadczenia lub dyplomu.

Jeżeli kandydat zarejestrował się zarówno na studia w Warszawie jak i w Płocku to musi dostarczyć wyżej wymienione dokumenty z wyraźnym podaniem obu otrzymanych numerów kandydata.

Niedostarczenie dokumentów, w podanych wyżej terminach, spowoduje nieuznanie ich w procesie kwalifikacji i nienaliczenie odpowiednich punktów kwalifikacyjnych.

W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia, oryginały dyplomów/zaświadczeń należy przedstawić wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w trakcie składania dokumentacji.

Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów 2021/2022

Pobierz plik (pdf, 151,68 kB)