Znak Politechniki Warszawskiej

Progi punktowe z ubiegłych lat

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

Informacja o minimach punktowych dla studiów stacjonarnych I stopnia z lat 2017 – 2020 na semestr rozpoczynający się w październiku.

Progi punktowe na rok akademicki 2021/2022 zostaną określone dopiero w wyniku akcji przyjęć.

Kierunek Wydział

Min. pkt.

2017

Min. pkt.

2018

Min. pkt.

2019

Min. pkt.

2020

Administracja Administracji i Nauk Społecznych 109 97 89 87
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 174 158 179 176
Architektura Architektury 183 185 215 253
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 190 176 193 191
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 158 140 157 153
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 173 156 172 159
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Inżynierii Produkcji 130 103 100 92
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 114 78 110 93
Biotechnologia Chemiczny 135 125 122 134
Budownictwo Inżynierii Lądowej 122 100 111 113
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 54 51 50
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 75 75 77 70
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 159 158 172 171
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 169 165 181 175
Cyberbezpieczeństwo Elektroniki i Technik Informacyjnych     187 184
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) 56 51 51 50
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 76 75 77 72
Electrical Engineering Elektryczny 91 91 75 74
Elektromobilność Elektryczny     136 141
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 142 122 130 131
Elektrotechnika Elektryczny 120 103 111 113
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 165 146 164 151
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 76 80 76 70
Fizyka techniczna Fizyki 122 125 132 139
Fotonika Fizyki 105 107 110 120
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 112 92 99 92
Geoinformatyka Geodezji i Kartografii 146 138 157 151
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 130 102 120 112
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 184 176 196 193
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 190 188 205 201
Informatyka stosowana Elektryczny 176 168 186 180
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 141 130 147 153
Mechatroniki 143 117 130 136
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 128 112 114 114
Inżynieria i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych 194 192 207 202
Inżynieria Internetu rzeczy* Elektroniki i Technik Informacyjnych       185
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 114 83 90 70
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 131 110 107 88
Inżynieria środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 88 70 90 70
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 50 51 50 50
Inżynieria zarządzania Zarządzania 90 75 88 89
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 175 161 182 180
Matematyka Matematyki i Nauk Informacyjnych 173 162 182 186
Matematyka i analiza danych Matematyki i Nauk Informacyjnych     205 200
Mechanika i budowa maszyn Inżynierii Produkcji 88 79 81 78
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 51 51 51 50
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 182 154 185 171
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 116 112 75 71
Mechatronics Mechatroniki 142 122 102 95
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery Samochodów i Maszyn Roboczych   83 80 81
Mechatronika Mechatroniki 147 126 133 126
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 127 113 80 70
Ochrona środowiska Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 90 77 100 87
Papiernictwo i poligrafia Inżynierii Produkcji 77 76 86 77
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 152 123 145 136
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 183 160 186 165
Technologia chemiczna Chemiczny 113 103 105 92
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia  w Płocku) 56 53 53 51
Technologia Chemiczna (profil praktyczny) Chemiczny   143 167 159
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 120 100 107 100
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 149 121 134 139
Transport Transportu 90 84 85 70
Zarządzanie Zarządzania       128
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania     82 70
Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynierii Produkcji 96 90 101 90

  *kierunek uruchomiony w roku akademickim 2020/21