Znak Politechniki Warszawskiej

Dopłata za studia anglojęzyczne

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

 

 

W poniższej tabeli przedstawione są kierunki studiów stacjonarnych I stopnia prowadzone w języku angielskim. 
Zgodnie z Decyzją Rektora nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021 r. niektóre z nich wymagają dopłaty w roku akademickim 2021/2022.

 

Kierunek Wydział Dopłata w roku akademickim 2021/2022
(za każdy semestr studiów)
  
Architecture Architektury 2 875 zł
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Civil Engineering Inżynierii Lądowej 3 110 zł 
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 100 zł
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 550 zł
Electric and Hybrid Vehicles Engineering Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Electrical Engineering Elektryczny bez dopłaty
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2 200 zł
Mechatronics Mechatroniki bez dopłaty
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery  Samochodów i Maszyn Roboczych 2 400 zł
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa bez dopłaty
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 2 100 zł