Znak Politechniki Warszawskiej

Badania lekarskie kandydatów na studia

 

 

 

 

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. Skierowanie należy pobrać z Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego (IKR) - zakładka Do pobrania - po zatwierdzeniu list przyjętych.
Sugerujemy skontaktowanie się z jedną z przychodni Centermed, które dla kandydatów na Politechnikę Warszawską stosują ceny preferencyjne. Aby skorzystać z tych preferencji należy zatelefonować na numer 22 592 48 00, gdzie uzyska się szczegółowe informacje co do dalszej procedury.

Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć w dziekanacie właściwego wydziału przed rozpoczęciem zajęć.

Szczegóły związane z badaniami wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.