Znak Politechniki Warszawskiej

Studia stacjonarne I stopnia

 

 

Informujemy, że Biuro ds. Przyjęć na Studia, wobec zaistniałej sytuacji epidemicznej, udziela informacji dotyczących rekrutacji na studia tylko drogą mailową. Prosimy o kontakt na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl.

UWAGA: Wobec zmiany terminów egzaminów maturalnych, daty podane w zasadach przedstawionych poniżej zostaną zmienione, a nowy harmonogram zostanie ogłoszony po dniu 20 maja 2020 r.

 

 

Politechnika Warszawska oferuje możliwość studiowania w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filii w Płocku. Uczelnia posiada dziewiętnaście wydziałów i jedno kolegium. Prowadzi studia na kierunkach zarówno technicznych jak i nietechnicznych. Studia inżynierskie trwają 7-8 semestrów, a studia licencjackie 6 semestrów. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera (kierunki techniczne), inżyniera architekta (na Wydziale Architektury) lub licencjata (kierunki nietechniczne). Ukończenie kształcenia na tym poziomie pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. W roku akademickim 2020/2021 przewidziane są do uruchomienia na kierunku Architektura jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej. Będą kończyły się one uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta. W przypadku uruchomienia tych studiów nie będzie prowadzony nabór na studia stacjonarne I stopnia.

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021, zorganizowane będą cztery konkursy z odrębnymi zapisami:

  • konkurs na studia na kierunku Architektura – studia w języku polskim, 
  • konkurs na studia na kierunku Architecture – studia w języku angielskim, 
  • konkurs wspólny na studia na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych w Warszawie; konkurs ten ma dwie edycje: na studia od października 2020 r.  oraz na studia na niektórych kierunkach prowadzonych przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, rozpoczynających się od lutego 2021 r. (termin rejestracji (zapisów):od 3 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.),
  • konkurs wspólny na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filii w Płocku.

Oprócz studiów prowadzonych w języku polskim jest możliwość studiowania w języku angielskim. Niektóre kierunki studiów anglojęzycznych wymagają dopłaty.

Pełen wykaz kierunków studiów znajduje się w zakładce Oferta studiów stacjonarnych 2020/2021.

Przed rozpoczęciem rejestracji dokładnie zapoznaj się z zasadami przyjęć na studia.

 O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233):