Znak Politechniki Warszawskiej

Studia Magisterskie Erasmus Mundus

Dwuletnie studia magisterskie Erasmus Mundus są współfinansowane przez Unię Europejską: http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html.

Studia prowadzone są w języku angielskim Wykłady prowadzą pracownicy Politechniki Warszawskiej, oraz zapraszani naukowcy z innych krajów.

Studia Erasmus Mundus uchodzą za prestiżowe, a ich celem jest nie tylko zaoferowanie edukacji na wysokim poziomie, ale też wykształcenie osób otwartych na różne kultury i znających realia światowe danej dyscypliny. Studia prowadzone są przez kilka uczelni europejskich, a ich program i sposób realizacji zatwierdzony jest przez ekspertów UE. Istotną część studentów stanowią osoby spoza UE, akceptowane na zasadzie konkursu (na jedno miejsce przypada co najmniej 5 kandydatów). UE oferuje określoną pulę stypendiów dla studentów spoza Unii Europejskiej, stypendia te pokrywają czesne oraz koszty utrzymania. Studenci będący obywatelami UE płacą czesne istotnie niższe oraz mają szansę na staże naukowe w nowoczesnych laboratoriach badawczych.

Politechnika Warszawska prowadzi obecnie następujące studia Erasmus Mundus:

EMARO - Europeam Master in Advanced Robotics – studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych nowoczesną robotyką oraz posiadających dyplom inżyniera w dziedzinie pokrewnej do robotyki (elektronika, mechanika, inżyniera systemów elektrycznych, mechatronika, techniki komputerowe, itp.). Studia prowadzone są przez 3 uczelnie: Ecolé Centrale de Nantes (Francja), Università di Genova (Włochy) i Politechnikę Warszawską. Każdy student pierwszy rok spędza w jednej uczelni, wybranej spośród trzech uczestniczących w programie, a na drugim roku powinien, z założenia, studiować na innej uczelni z tej grupy. Wybór tej drugiej uczelni, związany jest ze specjalizacją. Kończąc studia absolwent otrzymuje podwójny dyplom - dyplom uczelni, na której spędził pierwszy rok, oraz dyplom uczelni, na której studiował na drugim roku. Na dyplomie zaznaczone jest, że ukończono studia Europejskie – European Master in Robotics.

Czesne dla obywateli UE wynosi 2 tysiące Euro rocznie, wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego i dobre wyniki w nauce. Szczegóły programu nauczania oraz dane dotyczące sposobu aplikacji na studia znajdują się na stronie: http://emaro.irccyn.ec-nantes.fr/

M.E.S.C. - Materials for Energy Storage and Conversion – studia magisterskie w zakresie materiałów i metod służących do przechowywania i przetwarzania energii. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami gromadzenia energii w tym też nano-materiałami. Kandydaci powinni posiadać dyplom inżyniera (lub pokrewny) w dziedzinach związanych z inżynierią chemiczną, chemią fizyczną, elekto-chemią czy też nauką o materiałach itp. Konsorcjum prowadzące studia obejmuje 5 uczelni: Université de Paul Sabatier – Toulouse (Francja), Université de Picardie – Amiens (Francja), Université de Provence – Marseille (Francja), Universidad de Córdoba (Hiszpania) i Politechnikę Warszawską .

Trzy pierwsze semestry obejmują studia realizowane w wymienionych partnerskich uczelniach, natomiast ostatni – czwarty semestr, obejmuje prowadzenie prac badawczych w jednym z 16 europejskich laboratoriów.

Wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego i dobre wyniki w nauce. Szczegóły programu nauczania oraz dane dotyczące sposobu aplikacji na studia znajdują się na stronie: http://www.u-picardie.fr/mundus_MESC/)

OpSciTech - European Erasmus Mundus Master studia magisterskie skierowane do osób zainteresowanych optyką, zarówno w zakresie rozwoju metod naukowych jak i nowatorskich prac aplikacyjnych. Kandydaci powinni posiadać dyplom inżyniera (lub pokrewny) w dziedzinach związanych z fizyką lub optyką (np. fizyka, mechatronika, inżyniera systemów elektrycznych, elektronika, techniki komputerowe). Konsorcjum prowadzące te studia obejmuje 6 uczelni: Institut d’Optique i Université Paris-Sud (Francja), Imperial College London (Wielka Brytania), Technische Universiteit Delft (Holandia), Friedrich Schiller Universität Jena (Niemcy) i Politechnikę Warszawską.

Czesne dla obywateli UE wynosi od 1 do 4.5 tysiąca Euro rocznie (w zależności od uczelni), wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego i dobre wyniki w nauce. Szczegóły programu nauczania oraz dane dotyczące sposobu aplikacji na studia znajdują się na stronie: http://www.master-optics.eu