Znak Politechniki Warszawskiej

Bezpłatne studia w języku polskim dla cudzoziemców w wyniku postępowania konkursowego

Studia na zasadach bez odpłatności (przysługuje prawo do świadczeń stypendialnych: stypendium Rektora za wyniki w nauce i/lub sporcie).

Zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej cudzoziemcy nie posiadający uprawnień do studiowania bez wnoszenia opłat na studia, to znaczy nie należący do żadnej z kategorii wymienionych na poprzedniej stronie mogą się ubiegać o przyjęcia na bezpłatne studia stacjonarne prowadzone w języku polskim: pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie). Liczba miejsc przeznaczona dla tych studentów wynosi około 1% łącznej liczby miejsc na odpowiednich rodzajach studiów i przyjęcia odbywają się na warunkach konkursowych.

Wszystkich kandydatów zagranicznych tak na studia inżynierskie – I stopnia, jak i na studia magisterskie – II stopnia obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 85 PLN. Opłata jest bezzwrotna. Tytuł opłaty powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata (jak w paszporcie!), kwotę, rodzaj płatności, rodzaj studiów, np.: Yan Kowalski, 85 PLN, opłata rekrutacyjnaSkan potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej należy załączyć do systemu rejestracyjnego. 

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na konto:

Politechnika Warszawska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
International Students Office

Bank PEKAO SA, IV o/WARSZAWA filia 2
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
Numer konta: 69 1240 6003 1111 0010 5413 2862
Swift code: PKO PPL PW, IBAN code: PL (plus numer konta jeśli wymagane)