Znak Politechniki Warszawskiej

Zostań studentem PW

Trwa rekrutacja na studia

Sprawdź naszą ofertę edukacyjną

Od 19 maja 2017 roku kandydaci mogą rejestrować się na wszystkie kierunki studiów I stopnia w Politechnice Warszawskiej. Wcześniej, bo 5 maja, otwarto zapisy dedykowane na Wydziale Architektury PW.

Zapisy na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Architektura, prowadzone przez Wydział Architektury PW, trwają jedynie do 23 maja 2017 roku. Wynika to z procedury dodatkowego egzaminu z rysunku, kwalifikującego na te studia.

Zapisy na pozostałe kierunki studiów w Politechnice Warszawskiej trwają do:

  • 6 lipca 2017 roku na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie,
  • 14 lipca 2017 roku na studia stacjonarne I stopnia w PW Filii w Płocku.

Modyfikacji wyboru opcji studiów będzie można dokonywać do ostatniego dnia zapisów dla zgłoszeń na studia w Warszawie i w Płocku.

Tym, którzy wciąż nie wiedzą jaki kierunek wybrać, polecamy skorzystać z odświeżonej wersji Portal Kandydata. Oprócz nowej szaty graficznej i animacji angażujących odbiorcę, portal to przede wszystkim kompendium wiedzy na temat rekrutacji. Zawiera wszystkie potrzebne kandydatowi na studia informacje. Bardzo przydatnym narzędziem znajdującym się w portalu jest kalkulator punktów, który na podstawie szacowanych punktów z matury, policzy prognozowany wynik (na podstawie ubiegłorocznych progów punktowych). W ten sposób kandydat może sprawdzić (w przybliżeniu) jakie ma szanse, aby zostać studentem wybranego kierunku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej, w zakładce Kandydaci »